Organizacje pacjenckie mogą zgłaszać swoich kandydatów do ABM

04 Kwietnia 2019, 17:58 biotechnologia biologiczne biopodobne badania laboratorium

Ministerstwo Zdrowi wszczyna procedurę wyłaniającą członka Rady Naukowej Agencji Badań Medycznej. . Do konkursu mogą zgłosić się organizacje, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta.

 

Rada Agencji jest organem o charakterze opiniodawczym.  Jej członkiem może zostać osoba spełniająca poniższe wymagania:

  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań naukowych;
  • w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa

Kandydata na członka Rady ABM może zgłosić wyłącznie organizacja, do której celów statutowych należy ochrona praw pacjenta. Zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane. Jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata;

Kandydatów można zgłaszać najpóźniej do 23 kwietnia br.

Więcej informacji TUTAJ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz