W maju renegocjacja porozumienia z rezydentami

05 Kwietnia 2019, 9:13 Lekarz rezydent

 W czwartek  w ministerstwie zdrowia obyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Porozumienia Rezydentów OZZL podczas, którego podjęto najbardziej kluczowe kwestie dla lekarzy i pacjentów. Co konkretnie ustalono w trakcie spotkania?

Dwugodzinne spotkanie nie obyło się bez emocji, choć jak mówi obecny na spotkaniu, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL (PR OZZL), Marcin Sobotka, przebiegło ono w pozytywnym tonie.

-Ze strony ministra widzę chęć dopełnienia postulatów, którym wychodzi naprzeciw. Ma swoją wizję jak je zrealizować- mówi.

Jak już informowaliśmy, głównym powodem spotkania był brak poprawy sytuacji w publicznej ochronie zdrowia skutkujący ludzkimi tragediami oraz niedotrzymanie części obietnic złożonych przez ministra zdrowia w trakcie podpisywania porozumienia z PR OZZL w lutym ub. roku .

Nakłady na system ochrony zdrowia wzbudza największe emocje i głównie temu poświęcone były czwartkowe rozmowy w resorcie.  Minister wciąż utrzymuje  że wzrost jest znaczący, w naszej opinii jest on niewystarczający – podkreśla M. Sobotka dodając, że na ten moment pozostaje to jedyną kwestią, w której wciąż nie zgadzają się z ministrem.

 Zobacz: 6 proc. PKB na zdrowie dwa lata później i 10 mld zł mniej. Lekarze: To był kluczowy warunek porozumienia

Renegocjacje w sprawie porozumienia

Wstępnie zaplanowane negocjacje w sprawie porozumienia z rezydentami zawartego w lutym ubiegłego roku, miały odbyć się w styczniu 2020 r. W związku z narastającą ilość nieporozumień strony spotkania ustaliły, że te negocjacje należy przyspieszyć. Najbliższe spotkanie ma odbyć się już po weekendzie majowym.

- Zgodziliśmy się z ministrem, że pewne rzeczy nie zostały odpowiednio zrealizowane lub kwestia interpretacji była niewłaściwa. W związku z tym umówiliśmy się na renegocjacje na początku maja – mówi M. Sobotka.

Koniec z podziałami wśród lekarzy?

Lekarze dentyści, do tej pory nie są uwzględniani jako beneficjenci bonów lojalnościowych. 

- Nie możemy rozróżniać lekarzy na lekarzy i lekarzy dentystów oraz nie możemy patrzeć przez pryzmat potencjalnego braku miejsca do odrabiania bonu. Każdy decyduje za siebie., a dodatek nie jest obligatoryjny. Każdemu lekarzowi przysługuje dowolność wnioskowania o niego – tłumaczy M. Sobotka. - Minister zgodził się na zmianę tego zapisu – dodaje.

W trakcie rozmów poruszono także kwestię objęcia lekarzy AOS podwyżką 6750 zł. Będzie to tematem dalszych rozmów. Nie można dzielić na lepszych i gorszych. Taki był też zapis w porozumieniu – mówi przewodniczący PR OZZL.

Lekarze dodają, że najbliższy miesiąc będzie miesiącem przygotowawczym do spotkania i renegocjacji z ministrem w drugim tygodniu maja. Do tego czasu obie strony mają przygotować  docelowe rozwiązania spornych kwestii.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz