NIZP-PZH oraz Instytut Żywności i Żywienia będą połączone? Ruszają prace

05 Kwietnia 2019, 12:15 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia powołał zespół roboczy, który przygotuje ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Żywności oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Zespół ma 2 miesiące na przygotowanie opinii.

Ministerstwo opublikowało w piątek zarządzenie ws. powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Na podstawie.

Przewodniczącym zespołu jest wiceminister zdrowia Zbigniew Król, zaś członkami:

a) Mirosław A. Jarosz – Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

b) Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

c) przedstawiciel Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,

d) dwóch przedstawicieli Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,

e) przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia,

f) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,

g) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

Ponadto w pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, także eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby i warunków połączenia IŻŻ oraz NIZP-PZH. Zespół ma opracować i przedstawić ministrowi zdrowia opinię w tej sprawie.

Zespół będzie miał 2 miesiące od dnia powołania na przedstawienie tej opinii.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz