RPO chce nowelizacji rozporządzenia ws. badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję

21 Grudnia 2015, 9:10 rpo

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do MSWiA z prośbą o znowelizowanie przepisów rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, poprzez zwiększenie grupy osób podlegających obowiązkowemu badaniu lekarskiemu przy zatrzymaniu.

Jak wynika z odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jedną z inicjatyw podjętą w ramach „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji” było wystąpienie do Prokuratora Generalnego o nawiązanie współpracy przez Policję w kwestii równoległego prowadzenia postępowań karnych i dyscyplinarnych w sprawach o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji.

Ponadto Podsekretarz Stanu poinformował Rzecznika o rozpoczęciu prac nad prawnym uregulowaniem zagadnień związanych z rejestrowaniem obrazu i dźwięku w ramach czynności administracyjno-porządkowych. W ocenie Rzecznika wskazane działania powinny być wzmocnione właściwie sporządzoną dokumentacją medyczną z badań lekarskich każdego zatrzymanego przez Policję. W przeciwnym razie w przypadku ujawnienia obrażeń ciała przy zwalnianiu osoby zatrzymanej nadal będzie zachodziło domniemanie, że powstały one w czasie zatrzymania. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił także o przedstawienie szczegółów działań podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestii będącej przedmiotem wystąpienia.

Źródło: rpo.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz