Tydzień w pigułce

08 Kwietnia 2019, 9:29 kalendarz

Poniedziałek

Dziś odbędzie się strajk pracowników oświaty. Do nauczycieli przyłączą się psycholodzy.

Wtorek

XXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Plac Sławika i Antalla 1 (wejście od strony Spodka)

Środa

SENAT 11:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedziena:

 Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

16:30 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W planach posiedzenia

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czwartek

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego. W planach posiedzenia:

Sytuacja zdrowotna w Polsce. Rola edukacji zdrowotnej.

10:30 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat Narodowego Programu Prewencji Sercowo-Naczyniowej i Prewencji Udarów – POLKARD 2016-2020.

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. W planach posiedzenia:

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY RADY 2010/32/UE W POLSKICH SZPITALACH - raport z badania skierowanego do personelu pielęgniarskiego.

13:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii. W planach posiedzenia:

Świadczenia kompleksowe w onkologii, realizacja przepisów w zakresie zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Piątek

10:30 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.

11-12 kwietnia POSIEDZENIE SENATU

W planach posiedzenia m.in.:

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz