Szpitale w Berlinie muszą poprawić warunki zatrudnienia

08 Kwietnia 2019, 12:18 szpital

Berlin - berlińskie szpitale należące do sieci Vivantes i Charité w przyszłości nie mogą dawać pracownikom umów o pracę na czas określony bez uzasadnionego powodu. Ponadto pracownicy tych spółek powinni być lepiej opłacani, jak postanowił Senat.

W pierwszym etapie dwie spółki zależne Vivantes i jedna spółka zależna Charité mają zostać włączone do odpowiednich spółek dominujących od 1 stycznia 2020 r. Przede wszystkim dotyczy to terapeutów i opiekunów, którzy powinni być wynagradzani zgodnie z układem zbiorowym służby publicznej. W sieci Vivantes dotyczy to 180 pracowników.

Dobre warunki pracy i uczciwe wynagrodzenie są ważnymi kwestiami dla SPD. W przeciwnym razie trudno byłoby zaspokoić niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Obie kliniki mają dużą liczbę spółek zależnych, w których pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia zgodnie z układem zbiorowym. Zdaniem Vivantes, nie byłoby możliwe zwiększenie wynagrodzenia wszystkich pracowników na raz. W tym przypadku musi to postępować stopniowo.

W obu klinikach poprawi się również sytuacja praktykantów. Nie będą oni musieli płacić czesnego za naukę i otrzymają odpowiedni dodatek szkoleniowy.

Obecna sytuacja jest według polityków anachronizmem i tylko poprawa warunków zatrudnienia pomoże w zapewnieniu odpowiedniej liczby pracowników.

Źródło: aerzteblatt

Magdalena Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz