NRL popiera wprowadzenie asystentów medycznych, jednak potrzebne jasne zapisy

08 Kwietnia 2019, 12:41 pielęgniarka

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowisko ws. wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego. NRL „co do zasady popiera przedmiotową inicjatywę”.

Jednocześnie prezydium NRL zwróciło uwagę na konieczność precyzyjnego określenia zakresu planowanych umiejętności i kompetencji zawodowych asystenta medycznego.

Jak wskazali lekarze, chodzi w szczególności o ustalenie czy asystent medyczny ma być  wsparciem dla lekarzy lub innych zawodów medycznych, czy też wyspecjalizowaną pomocą administracyjną, do której należy m.in. rejestracja pacjentów, czy też obsługa informatyczna systemów.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz