Wysyp uczelni chętnych do kształcenia lekarzy, pielęgniarek, ratowników

10 Kwietnia 2019, 9:55 lekarz lekarze szpital

Nie tylko uczelnia Tadeusza Rydzyka ma w planach otworzenie kierunku medycznego. Podobnych wniosków złożono ponad 20, a kolejne kilka już rozpatrzono. Lekarzy chcą kształcić m.in. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. O uruchomienie studiów pielęgniarskich wystąpiły m.in. państwowe szkoły zawodowe, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Uniwersytet Opolski chce kształcić z kolei farmaceutów. Zobacz listę!

Studia medyczne to prestiż dla uczelni, ale też atrakcyjne źródło przychodów. Dlatego coraz częściej uczelnie nie związane z medycyną szykują u siebie kierunek lekarski, pielęgniarski, ratownictwa medycznego czy farmacji. Jak wpłynąć to może na jakość przyszłych kadr medycznych - to temat do szerszej dyskusji. Uczelnie muszą wykazać m.in., że mają zaplecze, w którym student będzie zdobywał wiedzę praktyczną. 

Zapytaliśmy resort nauki oraz zdrowia o złożone wnioski dotyczące nowych kierunków związanych z ochroną zdrowia w wymienionych wyżej specjalizacjach. Co ciekawe informacje są rozsiane, bo zgodnie z art. 433 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, do resortu nauki trafiają wnioski od uczelni nadzorowanych przez to ministerstwo, ale są jeszcze uczelnie nadzorowane przez innych ministrów, w tym nadzór nad uczelniami medycznymi sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Z resortu zdrowia dostaliśmy odpowiedź na pytania np. o liczbę studentów w nadzorowanych przez MZ uczelniach, ale nie wspomniano o wnioskach o nowe kierunki w interesujących nas zakresach. 

Jakie uczelnie złożyły wnioski i o jakie kierunki do resortu nauki i toczy się postępowanie?

1. Kierunek lekarski

- uczelnie publiczne:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (jednolite studia magisterskie; profil ogólnoakademicki)

- uczelnie niepubliczne

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu (jednolite studia magisterskie; profil praktyczny)
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu (jednolite studia magisterskie; profil praktyczny)
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie(jednolite studia magisterskie; profil praktyczny)

2. Pielęgniarstwo

- uczelnie publiczne:

 • Uniwersytet Zielonogórski (studia drugiego stopnia; profil praktyczny)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (studia drugiego stopnia; profil praktyczny)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie (studia drugiego stopnia; profil praktyczny)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny; Filia w Krotoszynie)
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny; Filia w Wieluniu)

- uczelnie niepubliczne

 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach - Filia w Otwocku (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej  - Filia w Jarocinie (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie (studia pierwszego stopnia; profil praktyczny)
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie (studia drugiego stopnia; profil praktyczny)
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (studia drugiego stopnia; profil praktyczny)
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (studia drugiego stopnia; profil praktyczny)
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (studia drugiego stopnia; profil praktyczny)
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie (studia drugiego stopnia; profil praktyczny)
 • Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie (studia drugiego stopnia; profil praktyczny)

3. Ratownictwo medyczne

- uczelnie publiczne

·  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (pierwszy stopień; profil praktyczny)

- uczelnie niepubliczne - aktualnie nie są rozpatrywane wnioski dotyczące tego kierunku

4. Fizjoterapia

- uczelnie publiczne - aktualnie nie są rozpatrywane wnioski dotyczące tego kierunku

- uczelnie niepubliczne

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (jednolite studia magisterskie; profil praktyczny)
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach (jednolite studia magisterskie; profil praktyczny)
 • Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie (jednolite studia magisterskie; profil praktyczny)

5. Analityka medyczna - aktualnie nie są rozpatrywane wnioski dotyczące tego kierunku

6. Farmacja

- uczelnie publiczne:

·      Uniwersytet Opolski (jednolite studia magisterskie; profil praktyczny)

- uczelnie niepubliczne - aktualnie nie są rozpatrywane wnioski dotyczące tego kierunku

Jakie uczelnie dostały zgodę i mają otworzyć kierunki związane z medycyną od przyszłego roku akademickiego?

W okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia dzisiejszego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję nadającą uprawnienie do prowadzenia studiów w kierunkach o które pytaliśmy uczelniom:


- uczelnie publiczne

 • ·     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - pielęgniarstwo (pierwszy stopień; profil praktyczny)
 • ·    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie- pielęgniarstwo (drugi stopień; profil praktyczny)
 • ·     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - fizjoterapia (jednolite studia magisterskie; profil praktyczny)

- uczelnie niepubliczne

 • ·    Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - pielęgniarstwo (pierwszy stopień; profil praktyczny)
 • ·    Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - pielęgniarstwo (pierwszy stopień; profil praktyczny)
 • ·    Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie - pielęgniarstwo (pierwszy stopień; profil praktyczny)
 • ·    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - pielęgniarstwo (drugi stopień; profil praktyczny)
 • ·    Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - pielęgniarstwo (drugi stopień; profil praktyczny)
 • ·     Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu - pielęgniarstwo (drugi stopień; profil praktyczny)
 • ·    Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie - pielęgniarstwo (drugi stopień; profil praktyczny)

Jak wygląda procedura w resorcie nauki?

Wnioski uczelni o nadanie uprawnień są w pierwszej kolejności sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi określonymi w przepisach i w przypadku braków uczelnie są wzywane do uzupełnienia dokumentacji wniosku w wyznaczonym terminie. Następnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przed wydaniem decyzji nadającej uczelni uprawnienie do prowadzenia studiów, zasięga wymaganej przepisami opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w przypadku kierunków wskazanych w przepisach uzyskuje także odpowiednio opinię, akredytację albo zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia. Należy wyjaśnić, że stosownie do art. 245 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Polska Komisja Akredytacyjne ma 2 miesiące na podjęcie uchwały w tej sprawie od dnia wpływu wniosku do Komisji. Dodatkowo w przypadku kierunku lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego oraz kierunku farmacja zasięgana jest opinia ministra właściwego do spraw zdrowia. Natomiast warunkiem wydania decyzji na kierunku pielęgniarstwo jest uzyskanie akredytacji ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku kierunku analityka medyczna wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw zdrowia. Wobec powyższego, ostateczna decyzja w sprawie wniosków wyszczególnionych w odpowiedzi na pyt. 1 zostanie podjęta niezwłocznie po otrzymaniu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jako instytucji eksperckiej działającej niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, a w przypadku kierunków wskazanych w przepisach także po uzyskaniu stanowiska ministra właściwego do spraw zdrowia, z zapewnieniem pełnego obiektywizmu przyjętych procedur i przy uwzględnieniu szczególnego interesu publicznego, jakim jest dbałość o życie i zdrowie obywateli.

Czy to dobre zmiany?

- Jak będą mieli warunki do dobrego kształcenia to dobrze, jak nie będą mieli takich warunków i będą robić pozory (na wzór różnych innych "uczelni wyższych") to źle - mówi nam Krzysztof Bukiel, szef OZZL. 

 Aleksandra Kurowska

Zobacz również:

Ważne zmiany w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego.

Spore zmiany w PAN: płace minimalne jak na uczelni, większy nadzór nad jednostkami 

M. Miłkowski o zmianach w ustawie refundacyjnej oraz o ustawie o...

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

4 komentarze

jmm Sobota, 20 Kwietnia 2019, 19:04
Kadr medycznych brakuje w takim stopniu, że spadek jakości jest nieunikniony: tych obecnych z przepracowania a tych nadchodzących z obniżenia wymagań. Ktoś może widział konkurs na pracę w szpitalu dla lekarza, gdzie poza płącą ( jak najniższą)
liczyłoby się na poważnie doświadczenie lub wykształcenie przyszłego pracownika. Liczy się sztuka, TANIA sztuka, byleby miała pieczątkę.
Jerry Piątek, 12 Kwietnia 2019, 11:31
Z iloma szpitalami klinicznymi podpisaly umowy uczelnie chcace prowadzic kierunek lekarski i jaka kadra samodzielnych pracownikow nauki dysponuja.?Bo bez tego to pozostaje tylko chciejstwo.
Adam Środa, 10 Kwietnia 2019, 16:32
W warmińsko mazurskim jest sporo szkół krzak produkujących ratowników medycznych z licencjatem, przykro mi to pisać ale bałbym im cokolwiek dać do ręki no najwyżej pulsoksymetr. Sami studenci oczekują że nauczą się czego kolejek na praktykach ale nic z tego. Ci co prowadzą te szkoły mają szerokie plecy u góry, cokolwiek może to oznaczać... Urzędnicy też z tym nic nie robią. Szkoda się rozpisywać. Tragedia
Id Sobota, 22 Czerwca 2019, 8:02
Panie Adamie pragnę przypomnieć że najlepsze pielęgniarki obecnie przed emerytalne były kształcone bez studiów wyższych i są obecnie najbardziej cenione na kontraktach.Studia nie zawsze idą w parze z rozumem i umiejętnościami