Będzie zakaz sprzedaży e-papierosów?

17 Grudnia 2015, 9:40

Ministerstwo Zdrowia planuje na przyszły rok nowelizację ustawy, która zgodnie z założeniami wprowadzi m.in. zakaz sprzedaży e-papierosów osobom nieletnim, a także zakaz ich palenia w niektórych miejscach publicznych. Mają też zostać zakazane papierosy tradycyjne – aromatyzowane.

W planie prac Rady Ministrów na pierwsze półrocze 2016 roku zaplanowana została nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.  Obowiązek wprowadzenia nowych przepisów wynika z prawa europejskiego. Polska musi wdrożyć przepisy tzw.  dyrektywy tytoniowej, która wchodzi w życie 20 maja 2016 r. (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.4.2014 str 1).

Zgodnie z założeniami, nowelizacja ustawy zakłada m.in.: wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów elektronicznych młodzieży poniżej 18. roku życia. Sprzedawcy będą też musieli wprowadzić ostrzeżenia takie jak w przypadku tradycyjnych papierosów – odnośnie zakazu sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 18. roku życia.

Z elektronicznych papierosów nie będzie już można korzystać w niektorych miejscach publicznych.

Nowelizacja wprowadzi też zmiany w zakresie tradycyjnych papierosów – planowane jest wprowadzenie zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych aromatyzowanych (smakowych).

Planowane jest także zakazanie sprzedaży wyrobów tytoniowych na odległość oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie reklamy i promocji – również dla e-papierosów. Na opakowaniach mają się pojawić nowe ostrzeżenia zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych.

Ustawa ma też wprowadzić nowe rozwiązania w zakresie kontroli opakowań i wydawania zezwoleń na wprowadzenie produktów do obrotu. Przepisy mają też określić zasady wstrzymania obrotu lub wręcz wycofania z obrotu produktów, które mogą poważnie zagrażać zdrowiu.

Ustawa ma być procedowana w II kwartale 2016 roku. Nadzoruje ją Ministerstwo Zdrowia.

Redakcja

Źródło: kprm.gov.pl

Foto: e-cigaretteuk.org.uk  

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz