Czwartek w pigułce

11 Kwietnia 2019, 8:08 kalendarz

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego. W planach posiedzenia:

Sytuacja zdrowotna w Polsce. Rola edukacji zdrowotnej.

10:30 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat Narodowego Programu Prewencji Sercowo-Naczyniowej i Prewencji Udarów – POLKARD 2016-2020.

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. W planach posiedzenia:

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY RADY 2010/32/UE W POLSKICH SZPITALACH - raport z badania skierowanego do personelu pielęgniarskiego.

13:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii. W planach posiedzenia:

Świadczenia kompleksowe w onkologii, realizacja przepisów w zakresie zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

 17:30 Komisja Zdrowia

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej (druk nr 3266) - uzasadnia zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Mucha.

Senat

W planach posiedzenia Senatu m.in:

  • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz