Osteoporoza: jak duże zagrożenie złamaniami u kobiet 70+, ile proc. skutecznie leczymy?

11 Kwietnia 2019, 14:08 seniorzy

75 proc. kobiet w wieku 70 plus, będących w grupie zwiększonego ryzyka złamań z powodu łamliwości kości, nigdy nie było leczonych na osteoporozę - wynika z badania przeprowadzonego w ośmiu europejskich państwach, w tym Polsce. To ważna kwestia, bo reklamy suplementów mogą sugerować, że wystarczy kupić i zażywać ogólnodostępne tabletki. 

 

Badanie dotyczące leczenia osteoporozy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykazało, że 75 proc. kobiet w wieku 70 lat i starszych, będących w grupie zwiększonego ryzyka złamań z powodu łamliwości kości, nigdy nie było leczonych na osteoporozę. Nieprawidłowe leczenie było znacznie rzadsze u osób z rozpoznaniem osteoporozy, niż u tych bez rozpoznania. Wyniki badania, przeprowadzonego w ośmiu krajach europejskich, zostały zaprezentowane podczas World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO) w Paryżu w dniach 4-7 kwietnia 2019 r.

W oparciu o zebrane dane należy podjąć działania zwiększające świadomość i mające na celu ułatwienie diagnozowania pacjentów by poprawić leczenie osteoporozy i zapobiegać występowaniu złamań kości  zagrożonej grupie - stwierdził Eugene McCloskey, (M.D, FRCPI), profesor Uniwersytetu w Sheffield, specjalista chorób układu kostnego dorosłych i dyrektor MRC Arthritis Research UK Centre for Integrated Research in Musculoskeletal Ageing

Do badania zrekrutowano 3 798 kobiet w wieku 70 lat lub starszych, które trafiły do swojego lekarza pierwszego kontaktu z dowolnego powodu, niekoniecznie związanego ze zdrowiem kości. Głównym założeniem badania była ocena odsetka pacjentek z podwyższonym ryzykiem złamania z powodu łamliwości kości, u których nie zastosowano leków na osteoporozę. Niemal 55% pacjentek (n=2,077/3,798) uznano za narażone na zwiększone ryzyko złamania z powodu łamliwości kości, przy czym 75% z nich (n = 1,550/2,077) nie było leczonych na osteoporozę. Ponadto badanie wykazało, że u 85 proc. pacjentek zagrożonych złamaniem nie odnotowano rozpoznania osteoporozy.

Badanie zostało przeprowadzone w ośmiu krajach europejskich (Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Polska, Słowacja, Szwajcaria i Wielka Brytania) na zlecenie Amgen. Zwiększone ryzyko złamania z powodu łamliwości kości definiowano biorąc pod uwagę co najmniej jeden z następujących czynników: (1) wcześniejsze złamanie po 50. roku życia, (2) wynik FRAX® (10-letnie prawdopodobieństwo złamania biodra i poważnego złamania osteoporotycznego powyżej progów FRAX specyficznych dla danego kraju), (3) wynik densytometrii (DXA) (wskaźnik gęstości mineralnej kości T-score równy -2,5 lub niższy).

Częstość występowania czynników ryzyka FRAX wahała się od 32 proc. (uprzednie złamanie) do 1% (spożycie alkoholu równe 3 lub więcej jednostek dziennie). U 2 077 kobiet (55%, średnia wieku 80 lat) stwierdzono zwiększone ryzyko złamań, ale tylko u 31 proc. z nich rozpoznano osteoporozę. Jeśli chodzi o wynik podstawowy, 75 proc. kobiet ze zwiększonym ryzykiem złamania z uwagi na łamliwość kości nie otrzymywało żadnych leków na osteoporozę. To nieadekwatne leczenie było znacznie rzadsze u kobiet z rozpoznaniem osteoporozy niż u tych bez rozpoznania. Niewielki odsetek pacjentek, które nie spełniały założonego w badaniu kryterium definicji zwiększonego ryzyka złamania z powodu łamliwości kości, miało wcześniej zdiagnozowaną osteoporozę (10%).

Osteoporoza

Osteoporoza dotyka wiele kobiet po menopauzie, ponieważ ich zdolność do tworzenia nowej tkanki kostnej nie jest w stanie zrównoważyć tempa, w jakim pojawiają się jej ubytki. Szacuje się, że jedna na trzy kobiety w wieku powyżej 50 lat doświadczy w życiu złamania osteoporotycznego. Pacjentki, u których występuje złamanie związane z osteoporozą są dwukrotnie bardziej narażone na złamanie w przyszłości.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz