ZAPPA: 700 aptek działa poza prawem

12 Kwietnia 2019, 12:42 Apteka

700 transakcji kupna aptek, które omijały wymogi antykoncentracyjne oraz wymóg, by właścicielem apteki, udziałowcem lub wspólnikiem mógł być wyłącznie farmaceuta - tyle przypadków łamania prawa zidentyfikowali analitycy Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Co więcej ich zdaniem liczba ta nieustannie rośnie.

Sytuacja na rynku aptecznym związana z omijaniem zapisów Prawa farmaceutycznego niepokoi członków Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Ich najnowsza analiza wskazuje, że nawet 700 transakcji kupna placówek aptecznych mogła zostać zrealizowana z naruszeniem przepisów - chodzi zarówno o omijanie zapisów antykoncentracyjnych, jak również wymogów wprowadzonych nowelizacją nazywaną również Apteką dla Aptekarza.

- Wszystkie te przypadki powinny skutkować obligatoryjnym cofnięciem zezwolenia z art.37ap PF, ponieważ podmioty prowadzące apteki przestały spełniać warunki ich prowadzenia. To sytuacja prawnie analogiczna do przekroczenia limitów 1 proc., o których szeroko wypowiedzieli się już chyba wszyscy władni- ocenia ZAPPA.

Organizacja przygotowała również rejestr aptek (>> REJESTR APTEK), które podejrzewa o działanie wbrew zapisom Prawa farmaceutycznego. Znalazły się w nim m.in. placówki należące do dużych sieci aptecznych DOZ, Dr. Max oraz Geminii.

Argumentując przygotowane zestawienie ZAPPA przywołała stanowisko resortu zdrowia, które wskazało:

Przekroczenie progu 1% własności aptek działających na terenie danego województwa uzasadnia zastosowanie przepisu art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że organ zezwalający cofa zezwolenie, w przypadku gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
Nabycie udziałów (akcji), którego wynikiem jest przekroczenie powyższego progu, skutkuje bowiem zmianą sytuacji faktycznej i prawnej. Przedsiębiorcy, którzy w wyniku nabycia udziałów (akcji) połączyli się jako grupa podmiotów powiązanych, przestali spełniać warunki do otrzymania zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, a co za tym idzie wykonywania działalności gospodarczej określonej w tym zezwoleniu".

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz