Prezydencki projekt o strategii onkologicznej z pozytywną opinią komisji zdrowia

12 Kwietnia 2019, 13:50 sejm

Prezydencki projekt ust. o Narodowej Strategii Onkologicznej uzyskał w czwartek podczas pierwszego czytania pozytywną opinię sejmowej komisji zdrowia. Posłowie przyjęli poprawkę przesuwającą termin przygotowania strategii z 30 września na 30 listopada br.

Chodzi o projekt ustawy, który stwarza ramy prawne umożliwiające opracowanie i przyjęcie takiej strategii. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej w styczniu br.

Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha przedstawiając projekt podkreślał, że  zmierza on do stworzenia ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej, czyli dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym. Ma on stanowić odpowiedź na wzrost zachorowań na  nowotwory w Polsce.

- Celem strategii będzie przede wszystkim obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin – wskazywał.

Jak mówił, nowotwory stanowią drugą najważniejszą przyczynę śmierci Polaków, więc konieczne jest jak najszybsze skoordynowanie działań w systemie ochrony zdrowia, aby skutecznie wykrywać już wczesne objawy chorób nowotworowych i uruchamiać właściwe procedury medyczne. Dodał, że obecny sposób organizacji w tym sektorze ochrony zdrowia, według ekspertów, nie jest optymalny, nowotwory wykrywane są zbyt późno, a wskaźniki przeżywalności są mniej korzystne niż w innych krajach.

Ponadto wyjaśnił, że Narodowa Strategia Onkologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i obszarów wspierających onkologię. Ma także zawierać działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych obejmujące  m.in. rozwój edukacji i kształcenia kadr medycznych, badań naukowych wprowadzających innowacyjne metody leczenia chorób nowotworowych oraz poprawę zarządzania zasobami.

Prezydencki minister podkreślał, że projekt ustawy był opracowany we współpracy z ekspertami.

W myśl projektu, strategię ma przygotować zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministra zdrowia, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, towarzystw onkologicznych i organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych.

Według Beaty Małeckiej-Libery (PO-KO) projekt powiela wiele rozwiązań z ustawy o zdrowiu publicznym. Ponadto zwracała uwagę, że jeżeli działania w ramach Strategii mają być międzyresortowe, to w zespole powinny znaleźć się także osoby z innych resortów niż ministerstwo zdrowia.

Prof. Jacek Jassem stwierdził, że trudno negować dobre intencje zawarte w projekcie prezydenckim, ponieważ wszystkim nam zależy na tym, aby było jak najmniej chorych na raka oraz na jak najskuteczniejszym leczeniu tych, którzy zachorują.

Jednocześnie przypomniał, że środowisko ekspertów przygotowało w 2015 r. Cancer Plan, a w pracach nad nim uczestniczyło dwóch wiceministrów zdrowia oraz prezes NFZ, jednak ta strategia nie została przyjęta jako dokument państwowy, ale cześć zadań jest stopniowo realizowanych, np. wprowadzana jest skoordynowana opieka czy wskaźniki monitorowania jakości. - Strategia jest dostępna i została zaktualizowana – podkreślił i przekazał Cancer Plan prezydenckiemu ministrowi.

Minister Paweł Mucha nie wykluczył, że cancer plan zostanie wykorzystany w toku prac nad Narodową Strategią Onkologiczną.

Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Latos (PiS) złożył do projektu kilka poprawek o charakterze doprecyzowującym i technicznym, które zostały przyjęte przez komisję. Jedna z poprawek przesuwa termin przygotowania Strategii z 30 września na 30 listopada. - Zajmujemy się projektem dopiero teraz, stąd nieco więcej czasu dajemy sobie na te prace - wyjaśnił. 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz