MZ zmienia podział wydatków na leki. Ile więcej na innowacje?

12 Kwietnia 2019, 15:29 leki

Ministerstwo Zdrowia publikuje co roku w rozporządzeniu informację, o ile więcej NFZ wyda na refundację leków i jaka dokładnie część wzrostu trafi na nowoczesne, nierefundowane wcześniej terapie. Właśnie zmienia zarządzenie dotyczące tego roku. Dodatkowe 62,7 mln zł niż wcześniej planowano, trafi na finansowanie nowych terapii w programach lekowych - wynika z projektu rozporządzenia, które w piątek resort zdrowia skierował do konsultacji. Możliwe są też kolejne dobre zmiany. 

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 2252).

Obowiązujące rozporządzenie przewiduje tę kwotę na poziomie 190,785 mln zł, a projekt zwiększa pulę m.in. na nowe programy lekowe o ok. 62,7 mln zł, co poziomu 253,47 mln zł.

-  Minister Zdrowia dokonał zgodnego z propozycją Narodowego Funduszu Zdrowia podziału kwoty stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację w 2019 r. - wskazano w uzasadnieniu.

- Biorąc pod uwagę przedstawioną Ministrowi Zdrowia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skorygowaną prognozę zwiększenia w 2019 roku kwoty środków całkowitego budżetu na refundację w porównaniu do roku poprzedniego na poziomie 885 833 000 zł, w tym na finansowanie kosztów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o refundacji o 287,948 mln zł, ustalono kwotę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie w 2019 r. dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy o świadczeniach – w wysokości 253,47 mln zł - czytamy. 

Jak podkreślono, wraz ze zwiększaniem całkowitego budżetu na refundację wzrosną nakłady na refundację, umożliwiając tym samym sukcesywne zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych.

Jednak de facto zmiany te sfinansują terapie, które już w tym roku wprowadzono na listę leków refundowanych. Stąd możliwe, że niedługo zarządzenie będzie po raz kolejny zmieniane, po to by nie trzeba było "zamrażać" listy. Warunkiem jest jednak to, by NFZ na sfinansowanie dodatkowych leków miał środki.  

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz