Zarządzenie prezesa NFZ ws. świadczeń kontraktowanych odrębnie

15 Kwietnia 2019, 11:40 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Ukazało się zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. O co w nim chodzi?

Duża liczba zmian wprowadzonych do zarządzenia Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, spowodowała konieczność opracowania nowego zarządzenia.

W porównaniu do zarządzenia Nr 127/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2017 r., uwzględniono wszystkie cztery zmiany które zostały wprowadzone zarządzeniami zmieniającymi ww. zarządzenie, a także poprawiono zarządzenie pod względem legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym.

Ponadto, dokonano także zmian mających na celu dostosowanie przepisów zarządzenia do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756).


Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 45/2019/DSOZ

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz