Już jest projekt upraszczający procedurę zleceń na wyroby medyczne

15 Kwietnia 2019, 11:50 Ministerstwo Zdrowia

W niedziele (14 kwietnia) do opiniowania został skierowany projekt noweli ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który przewiduje uproszczenie procedur i wzorów zlecenia na wyroby medyczne. O zakresie zmian informowaliśmy już w piątek. 

Nasz poprzedni materiał na ten tema jest tutaj.

Przypomnijmy, że uproszczone wzory zleceń będą mogły obejmować węższy zakres informacji. MZ jako przykład podaje, że w niektórych przypadkach mógłby to być np. tylko PESEL pacjenta, imię i nazwisko. Mogą też dotyczyć wybranego rodzaju wyrobów, np. soczewek. Dzięki temu nie będzie potrzebna część danych w formularzu. Ogólny wzór zlecenia będzie nadal zawierać wszystkie niezbędne informacje odnoszące się do wszystkich kategorii wyrobów. 

 
Uproszczone wzory nie obowiązywałyby, jeśli weryfikacja zlecenia dokonywana byłaby z pominięcie systemu IT NFZ.
 
Ustalono też, że zlecenia na wyroby przysługujące comiesięcznie będą mogły być wystawiane na maksymalnie rok, a nie sześć miesięcy - jednak tylko jeśli będzie weryfikowane przez systemu internetowe. 
Adres nie będzie potrzebny
Dodatkowo postanowiono usunąć jedną kategorię danych dotyczącej zarówno pacjenta jak i osoby upoważnionej do odbioru wyrobu medycznego oraz osób składających w imieniu małoletnich, innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, a także innych osób nie mogących wyrazić swej woli z powodu stanu zdrowia oświadczenia o przysługującym im prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (ust. 16), tj. adresu zamieszkania, jako tzw. danej „nadmiarowej”, nie koniecznej do przetwarzania przez świadczeniodawcę i NFZ w związku z realizacją zleceń na wyroby medyczne.

 

W sklepie lub aptece potwierdzanie ograniczone do minimum
Potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych zaplanowano na dwóch etapach realizacji zlecenia: w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia, z tym że weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia.
Na etapie realizacji świadczeniodawca zobowiązany będzie wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane oraz wieku pacjenta - jeśli ma on wpływ na wysokość finansowania ze środków publicznych. 
Obecne przepisy przewidywały weryfikację uprawnień i przy wystawianiu zlecenia i przy wydawaniu wyroby, ale w praktyce w czasie wydawania mógł być z tym problem. Były też co do tego wątpliwości prawne. 
 
W przypadku stwierdzenia błędu związanego z wiekiem pacjenta, firma wydająca wyrób może odpowiadać za różnicę w cenie, ale nie za cały koszt refundacji. Świadczeniodawca nie będzie zwracał równowartości całego limitu. 
 
 
Zobacz również:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz