TOPSOR: okres przejściowy na wdrożenie systemu i zmiany w finansowaniu

15 Kwietnia 2019, 13:53 Pacjent i kolejki

Wprowadzenie okresu przejściowego na wdrożenie systemu TOPSOR oraz możliwość finansowania przez ministra zdrowia wydatków związanych z tym systemem we wszystkich SOR-ach – przewiduje projekt nowelizacji ustawy, który trafił do konsultacji społecznych.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, który odnosi się przede wszystkim do wzorów zleceń na wyroby medyczne. Dodatkowo w projekcie przewidziano zmiany dotyczące TOPSOR w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

TOPSOR – finansowanie z MZ możliwe we wszystkich SOR-ach

Jak wyjaśnia MZ,  projektowana ustawa umożliwi Ministrowi Zdrowia finansowanie wydatków związanych z utworzeniem i wdrożeniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, w którym są przetwarzane dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej „TOPSOR”, we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych jeszcze w bieżącym roku.

 - Proponowany przepis poszerzy spektrum podmiotów, którym będzie mogło zostać udzielone wsparcie na wdrożenie systemu TOPSOR w ramach jednolitej architektury technicznej, której wytworzenie może nastąpić jedynie w sytuacji, w której zmiana zostanie dokonana jednoczasowo – czytamy w uzasadnieniu.

Według projektu, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatki związane z utworzeniem TOPSOR i jego wdrożeniem w szpitalnych oddziałach ratunkowych mogą być finansowane lub dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a podmiotem leczniczym (…).

Okres przejściowy na wdrożenie

Jak czytamy w uzasadnieniu, mając na uwadze postulaty placówek, które zostaną włączone do systemu TOPSOR, wprowadzona zostanie możliwość dostosowania warunków organizacyjnych na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Zaproponowano dodatkowy okres przejściowy na wdrożenie tego systemu do dnia:

- 1 października 2019 r., w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa;

- 1 stycznia 2021 r. w przypadku innych szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Źródło: RCL

BPO

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz