Psychiatria w okresie zmian: mnogość instytucji nie daje dobrej opieki

16 Kwietnia 2019, 10:03 depresja psycholog psyciatra

- Zdaliśmy sobie sprawę, że opieka nad osobami zmagającymi się z chorobami psychicznymi, realizowana przez wiele instytucji, nie wypełnia rzeczywistych potrzeb pacjentów i nie jest najlepszym rozwiązaniem - mówiła prof. Silvana Galderisi podczas Europejskiego Kongresu Psychiatrii (EPA2019), który tym razem odbywał się w Warszawie.

 

Ponad 4 250 psychiatrów, w tym 580 z Polski debatowało w Warszawie na temat sukcesów i wyzwań, przed którymi stoi europejska psychiatria. To, że tym razem odbył się w Polsce, to dowód na to, że polska psychiatria i polscy psychiatrzy są doceniani w Europie. Ale zdajemy sobie sprawę, że przed nami stoi jeszcze wiele wyzwań – podkreślała prof. Agata Szulc, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psychiatria w okresie zmian

– Psychiatria jest w trakcie transformacji. Zdaliśmy sobie sprawę, że opieka nad osobami zmagającymi się z chorobami psychicznymi, realizowana przez wiele instytucji, nie wypełnia rzeczywistych potrzeb pacjentów i nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dziś dzięki różnym metodom leczenia, kiedy leczenie rozpoczęte jest bardzo wcześnie, możemy pozwolić sobie na to, żeby leczyć pacjentów na tyle skutecznie aby mogli żyć jako część społeczeństwa. Pacjenci wracają do szkoły, do pracy, do rodziny. Podstawowy aspekt dotyczący transformacji leczenia psychiatrycznego polega na tym, że wtedy, kiedy tylko jest to możliwe, chcemy doprowadzić do zamiany modelu opartego na hospitalizacji na leczenie pacjenta w jego środowisku. Musimy stworzyć rozwiązania alternatywne – żeby hospitalizacja była sytuacją wyjątkową – mówiła prof. Silvana Galderisi.

Taki cel przyświeca Narodowemu Programowi Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego pilotaż ruszył w 2018 roku w 27 ośrodkach w kraju. Jego założeniem jest odejście od instytucjonalnego modelu opieki psychiatrycznej – zastępowanie dużych szpitali psychiatrycznych mniejszymi jednostkami oraz przesunięcie świadczeń w kierunku opieki środowiskowej. Głównym zadaniem opieki środowiskowej jest umożliwienie osobie z chorobą psychiczną funkcjonowanie w społeczeństwie, a więc możliwości uczenia się i pracowania.

Edukacja także pracowników medycznych

– Zmiany w psychiatrii rodzą konieczność nie tylko edukacji lekarzy i pielęgniarek, ale i samych pacjentów i ich rodzin. Na czym polega leczenie? Dlaczego to istotne żeby brali leki? I wreszcie zapewnienie im takich leków, które ograniczają czynnik ludzki do minimum. Kto pamięta, aby brać leki przez krótki okres? A pacjenci ze schizofrenią muszą je brać przez całe życie. Jeśli możemy zapewnić pacjentom leki podawane rzadziej – raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, czy nawet raz na 3, miesiące to jest to znamienny przełom w psychiatrii – podsumował prof. Jerzy Samochowiec, Prezydent Elekt Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Leczenie wciąż pozostaje wyzwaniem

Grupą pacjentów, którzy mimo choroby psychicznej chcą w dalszym ciągu być aktywni zawodowo i społecznie są pacjenci zmagający się ze schizofrenią. W momencie diagnozy pacjenci są zazwyczaj przed 30-tką, stoją u progu dorosłego życia. W Polsce na schizofrenię choruje około 400 tysięcy osób, na świecie nawet 50 mln. Schizofrenia to choroba przewlekła, która przebiega z okresami nawrotów, ale przy odpowiednim leczeniu pacjent nie ma żadnych symptomów choroby. Problemem jest jednak to, że część ludzi nie bierze leków. - Cechą ludzką jest zapominać, a dodatkowo, w przypadku tej choroby, są tacy pacjenci, którzy nie wierzą, że są chorzy. Tymczasem tak długo jak pacjent będzie przyjmował zapisany lek, tak długo nie wystąpi nawrót i nie będzie hospitalizowany – mówił prof. Istvan Bitter z Uniwersytetu w Budapeszcie. I przytoczył dane z Węgier, zgodnie z którymi wielu pacjentów przestaje przyjmować zapisany lek po upływie pierwszego miesiąca. Po trzech miesiącach nie przyjmuje ich ponad połowa pacjentów, a po roku prawie każdy. Z danych zbieranych przez 20 lat w Finlandii wynika, że wskaźnik nawrotów i hospitalizacji jest najniższy wśród pacjentów przyjmujących leki długodziałające.

inf. prasowa, AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz