MZ: kolejne wytyczne dot. monitorowania obrotu produktami leczniczymi (ZSMOPL)

16 Kwietnia 2019, 10:24 leki

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia opublikowało IV część wytycznych dotyczących Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Do informacji dołączono również komunikat przypominający ministra zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przekazywania do ZSMOPL numeru serii i daty ważności.

Od 1 maja 2019 roku komunikaty bez podania numerów serii oraz bez podania daty ważności będą przez system ZSMOPL odrzucane.

ZOBACZ: ZSMOPL: co to? Co zyskają pacjenci, GIF, MZ? Co zmienia się dla aptek?

Celem opublikowanego dokumentu jest przedstawienie wytycznych w zakresie przesyłania korekt komunikatów obrotu i stanów dot. produktów leczniczych.

W oddzielnym komunikacie, minister zdrowia oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny przypominają, że w ramach przekazywania raportów o obrotach i stanach magazynowych do ZSMOPL przez podmioty zobowiązane, przekazywanie komunikatów bez wskazania numeru serii produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zostało umożliwione wyłącznie na okres przejściowy do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz