Projekt ws. ewidencji informacji przy postępowaniu z prekursorami

16 Kwietnia 2019, 12:09 lekarz leki chemioterapia

Regulacje dotyczące przekazywania informacji o wszelkich działaniach z udziałem prekursorów, prowadzenie ewidencji takich informacji, oraz wzory powiadomień przekazywanych służbom mundurowym - zawiera skierowane dziś do opiniowania rozporządzenie MZ, w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów.

Projekt określa również tryb i sposób postępowania z przesyłką prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa.

Projektowane rozporządzenie określa:

  • Szczegółowy sposób przekazywania informacji o wszelkich wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: zamówieniach na prekursory kategorii 1-4, działaniach z udziałem prekursorów kategorii 1-4, próbach wykorzystania prekursorów kategorii 1-4;
  • Sposób prowadzenia ewidencji informacji o wszelkich wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: zamówieniach na prekursory, działaniach z udziałem prekursorów, próbach wykorzystania prekursorów.
  • Szczegółowy tryb i sposób powiadamiania Policji, Straży Granicznej i organów Krajowej Administracji Skarbowej o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa;
  • Wzór powiadomienia
  • Tryb i sposób postępowania z przesyłką,

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz