PKB na zdrowie prawie nie wzrośnie: MF rozwiewa złudzenia o 6 proc.

16 Kwietnia 2019, 16:54

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019–2022 przedstawiony we wtorek przez Ministerstwo Finansów przewiduje, że poziom wydatków na ochronę zdrowia nawet nie zbliży się do 6 proc. PKB. 

MF przedstawiło Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022. Wynika z niego, że publiczne wydatki na ochronę zdrowia prawie nie będą rosły... W krótkiej perspektywie przestał od czasu ustawy o 6 proc. PKB w ogóle publikować podział różnych wydatków z budżetu i daje je zbiorczo, tak, że nie wiadomo ile będzie akurat na zdrowie czy edukację. W długiej podał w tabeli takie dane, jakby ustawy o nakładach nie było. 

Dla przypomnienia zgodnie z rządową ustawą i deklaracjami ministra zdrowia mieliśmy przeznaczać z publicznych środków na zdrowie 6 proc. PKB... choć jak się potem okazało ma to się odnosić do PKB sprzed dwóch lat, a nie roku bieżącego, co już obniża poziom wydatków. Ponieważ pierwotną ustawę (6 proc. w 2025 r.) przyjęto w 2017 r., a w zeszłym roku nowelizacją przyspieszono planowany wzrost wydatków, był czas, by MF zdążyło to uwzględnić, skoro aktualizuje program teraz i wspomina w nim np. o 13-tce dla emerytów. W środku dokumentu w jednym z punktów MF pisze, że opiera się na wcześniejszych założeniach, sprzed ustawy 6 proc. - ale jednak dokument przygotowywany cyklicznie dla UE przyjęty jest teraz i jasno w nim stwierdzono, że dotyczy kolejnych lat już po przyjęciu ustawy. Efekt widać w tabeli, którą załączamy. Według niej w 2030 r. wydatki na zdrowie mają wynieść 4,5 proc. PKB, a po dołączeniu wydatków na opiekę długookresową może sięgną 5,2 proc. Gdyby nadal sumować te wartości - choć MF je rozdziela, to do 6 proc. PKB dojdziemy w 2050 r. A jeśli chodzi o stricte zdrowotne wydatki to zatrzymamy się na poziomie 5,2 proc. 

Co ciekawe, choć w planie pokazywano wartości na kolejne lata, dla 2022 r. nie wspomniano o poziomie wydatków na zdrowie. Podano łączny proc. PKB na różne dziedziny, który prawie ma nie drgnąć. Mimo przedwyborczych kosztownych zapowiedzi wydawany na różne dziedziny proc. PKB ma wzrosnąć o 0,2 proc. porównując 2017 rok do 2022 r.  - wzrost ten to łączny bilans zmian m.in. w edukacji, zdrowiu, mieszkalnictwie, wydatkach socjalnych.

Biorąc pod uwagę zapowiadane przez MF spowolnienie wzrostu PKB i wartości jakie zamieszczono w tabeli, byłoby bardzo ciężko utrzymać dotychczasowy, niezbyt zadowalający poziom dostępu do świadczeń i leków. 

Ciekawe czy Minister Zdrowia opiniował ten dokument. Przypomnijmy jego zapowiedzi. 

Pakiet Szumowskiego

Mamy nadzieję, że MZ szczegółowo wyjaśni skąd takie różnice. Nawet jeśli są jakieś różnice w definicji wydatków, to raczej nie aż tak wielkie. Poza tym trudno zrozumieć, czemu miałyby być stosowane inne.  

O tym, że pieniędzy brakuje nawet na realizację złożonych już innych obietnic pisaliśmy m.in. dziś rano: Elastyczne miliony od MZ: obiecują tę samą pulę różnym grupom

Zdrowotne cele rządu: inwestować w kapitał ludzki

Mimo to, MF podkreśla, że wśród "istotnych wymiarów rozwoju kapitału ludzkiego jest stan zdrowia i dostęp do usług z zakresu opieki zdrowotnej".

W dokumencie przeczytamy m.in., że dobry stan zdrowia obywateli i całego społeczeństwa jest istotną determinantą wzrostu gospodarczego, a interwencje w dziedzinie zdrowia są kluczowe w ograniczaniu ryzyka ubóstwa z powodu dezaktywacji zawodowej wynikającej z przyczyn zdrowotnych.

Działalności państwa ujętej w obszarze funkcji 20. Zdrowie został przypisany cel: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W tym obszarze realizowane będą działania zwiększające dostępność leczenia, tak aby każdy obywatel otrzymał pomoc medyczną w sposób szybki i pozwalający na utrzymanie obywateli w poczuciu bezpieczeństwa.

Nakłady wzrosną, ale niewiele i z niskiej bazy
Resort finansów informuje, że będą prowadzone prace zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Szczególne działania dotyczące zabezpieczenia zdrowia będą przeznaczone dla osób najczęściej korzystających z pomocy lekarskiej, a więc dla osób starszych. Chodzi o bezpłatne leki dla osób 75 plus. 

Mapy potrzeb i inwestycje

Z dokumenty dowiadujemy się też, że ocena celowości inwestycji dokonywana przez Ministra Zdrowia pozwoli na rozwój infrastruktury w ochronie zdrowia zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych oraz priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Profilaktyka

Realizowane będą również działania w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę oraz promocję zdrowia, a także edukację zdrowotną. 

Mierniki skuteczności - trochę "od czapy"

Biorąc pod uwagę potrzeby i problemy w ochronie zdrowia wybrane trzy mierniki mogą się wydawać dość... zaskakujące. 

Stopień osiągnięcia celu funkcji będzie monitorowany jednocześnie za pomocą trzech mierników:
 liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.), która w okresie planowania WPFP 2019-2022 wyniesie 392 szt. w każdym roku,
 liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) będzie kształtować się w latach 2019-2022 na poziomie 1.100.000 szt.,
 liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.), których przewiduje się zrealizować 42.225 szt. w roku 2019, a w kolejnych latach 42.735 (2020 r.), 43.830 (2021 r.) oraz 43.665 (2022 r.) szt.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Joe Black Wtorek, 16 Kwietnia 2019, 17:37
No i zbankrutowali kraj