Lekarze do posłów i senatorów: 18 mld zł, ale na zdrowie+

17 Kwietnia 2019, 9:25 Lekarze

Rada Ministrów RP przyjęła wczoraj projekt ustawy, przewidujący wypłatę z budżetu państwa kwoty 500 złotych miesięcznie na każde pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od kryterium dochodowego. Rząd deklaruje, że celem programu jest dalsza poprawa poziomu życia polskich rodzin. Bez powszechnego i łatwego dostępu do opieki zdrowotnej odpowiedniej jakości jest to nieosiągalne - zauważa Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Dodatek od państwa ma być wypłacany niezależnie od kryterium dochodowego. Większość dodatkowych środków trafi do rodzin, które z pewnością nie potrzebują pomocy państwa. Łączny koszt zniesienia kryterium progu dochodowego będzie kosztować 18 mld złotych rocznie.

- W tym samym czasie publiczna ochrona zdrowia w naszym Kraju znajduje się w stanie głębokiego i długotrwałego kryzysu, którego podstawową przyczyną jest ogromne niedofinansowanie w stosunku do zakresu świadczeń gwarantowanych - zauważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący zarządu OZZL.

Przejawami tego kryzysu są nie tylko rosnące długi szpitali, wydłużające się (z nielicznymi wyjątkami) kolejki do lekarzy specjalistów, do badań diagnostycznych i do wielu zabiegów operacyjnych, ale przede wszystkim – ogrom cierpienia ludzkiego, związanego z brakiem możliwości odpowiedniego leczenia, co skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia i - nierzadko – śmiercią - podkreśla związek lekarzy w apelu do posłów i senatorów.

Lekarze podkreślają, że porównując wyniki leczenia pacjentów onkologicznych w naszym kraju, z wynikami z krajów o odpowiednim finansowaniu systemu ochrony zdrowia, łatwo zauważyć, że tysiące Polaków umiera "tylko dlatego, że na publiczną ochronę zdrowia w naszym kraju ciągle brakuje środków." - A przecież medycyna to nie tylko onkologia. Umierają w kolejkach także ludzie chorujący na inne choroby. Jeżeli nie nastąpi szybka i zdecydowana poprawa poziomu finansowania ochrony zdrowia, to tysiące Polaków nadal będzie umierać, choć mogłoby żyć - czytamy.

Rząd deklaruje, że jego celem jest dalsza poprawa poziomu życia polskich rodzin. Trzeba zatem przypomnieć, że czynnikiem, który w ogromnej mierze decyduje o tym poziomie jest powszechny i łatwy dostęp do opieki zdrowotnej odpowiedniej jakości. Dzisiaj w Polsce jest to nieosiągalne. Można to zmienić, zwiększając finansowania publicznej ochrony zdrowia, na przykład przez skierowanie do niej tych 18 mld złotych, które rząd chce przeznaczyć na kolejne 500+.  

- Głosując zatem w tej sprawie stają Państwo  – chcąc nie chcąc – przed wyborem: życie albo śmierć tych osób, które z powodu niedofinansowania publicznej ochrony zdrowia nie otrzymują dzisiaj potrzebnej pomocy medycznej. Wzywamy Państwa: wybierzcie życie!   - apeluje OZZL.

źródło: OZZL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz