E-skierowania: jest ostateczna wersja przepisów

17 Kwietnia 2019, 12:47 e-zdrowie

Rozporządzenie z 15 kwietnia, które skierowano już do publikacji, zawiera wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. 

W formie elektronicznej będą wystawiane skierowania o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na:
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
- leczenie szpitalne
- wybrane badania diagnostyczne - badania echokardiograficzne płodu, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badania medycyny nuklearnej, badania rezonansu magnetycznego oraz badania tomografii komputerowej. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Wprowadzona regulacja będzie miała w chwili obecnej wpływ wyłącznie na pilotaż e-skierowań prowadzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, udział w którym nie ma charakteru obligatoryjnego.Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Zbyszek Czwartek, 19 Grudnia 2019, 15:07
Znamię szatana zawitało do Lechii........