E-recepta ważna aż rok, a poziom refundacji podpowie system IT

18 Kwietnia 2019, 9:11 erecepta ezdrowie ezla informatyzacja telefon cyfryzacja

Ważne zmiany zwłaszcza dla pacjentów, lekarzy. Do konsultacji trafił projekt ustawy, którego celem jest m.in. wydłużenie czasu na realizację e-recept i postulowane od dawna przez medyków ułatwienia dotyczące ustalania poziomu refundacji. MZ planuje narzędzia wspomagające lekarzy w określaniu poziomu refundacji określonych produktów leczniczych w przypadku ordynowania tych produktów na podstawie recepty w postaci elektronicznej. 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia trafił do konsultacji. 

Przewiduje on wprowadzenie regulacji upraszczających obszar ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych:

1) wydłużenie okresu, w którym e-recepta może zostać zrealizowana, z okresu 30 dni do 1 roku;

2) unifikacja e-recepty z receptą transgraniczną przez określenie tożsamych elementów tych recept, dzięki czemu e-recepta wystawiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łatwy sposób będzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

3) stworzenie narzędzi wspomagających lekarzy w określaniu poziomu refundacji określonych produktów leczniczych w przypadku ordynowania tych produktów na podstawie recepty w postaci elektronicznej;

4) możliwość upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do podpisywania w ich imieniu elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności e-recept i e-skierowań, co w znaczący sposób (podobnie jak w przypadku e-zwolnień) może ułatwić i przyspieszyć pracę lekarzy.

Wprowadzenie regulacji rozbudowujących funkcjonalności IKP:

1) możliwość złożenia za pośrednictwem IKP deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

2) możliwość podglądu w IKP wyników badań laboratoryjnych.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących rejestrów medycznych w zakresie przetwarzanych w nich danych oraz możliwości ich udostępniania.

Dodatkowo e-recepty na leki 75 + wystawią specjaliści - o szczegółach piszemy tutaj

Ważność recept w innych krajach

Roczna ważność recepty jest w Austrii oraz w Szwecji.

W Niemczech zrealizowanie recepty musi nastąpić co do zasady do 30 dni od dnia jej wystawienia, jeżeli recepta została wystawiona przez kasę chorych. W przypadku recepty wystawionej przez lekarza z sektora prywatnego ważność recepty jest wydłużona do 3 miesięcy. Oddzielna regulacja odnosi się do silnych leków przeciwbólowych, dla których termin realizacji recepty wynosi 7 dni.

W Wielkiej Brytanii okres ważności recepty wynosi co do zasady 6 miesięcy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków w odniesieniu do leków narkotycznych, dla których termin realizacji wynosi 28 dni.

Profil zaufany - będą środki na upowszechnienie

Dzięki ustawie w latach 2019-2021 będzie możliwe przyznanie dotacji celowej do kwoty 240 mln zł łącznie (80 mln zł rocznie), przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, na pełnienie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany. Przyjęto założenie, że koszt założenia jednego PZ wyniesie 10 zł. Jako poziom minimalny ww. dotacji szacuje się 55 mln zł stanowiących równowartość oszczędności związanej ze zmianą planów w zakresie zakupu ITS (patrz pkt 3 poniżej), co pozwoliłoby na założenie 5,5 mln PZ. Kwota dotacji będzie mogła być wyższa w przypadku wygospodarowania na ten cel oszczędności w części 46 – zdrowie

Aleksandra Kurowska

 Zobacz również:

Powtórna recepta – tak, ale w razie pilnej potrzeby najchętniej z apteki

Już jest projekt upraszczający procedurę zleceń na wyroby medyczne

E-skierowania: jest ostateczna wersja przepisów

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz