WHO: potrzebna większa przejrzystość w ustalaniu cen leków

19 Kwietnia 2019, 13:16 ŚWIAT LEKI

W trakcie światowego forum poświęconego dostępności do leków oraz ustalaniu cen terapii, zorganizowanego pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Republiki Południowej Afryki, delegaci państw oraz przedstawiciele organizacji społecznych zaapelowali o większą przejrzystość w zakresie informowania o nakładach na badania i rozwoju w obszarze produkcji leków. Ich zdaniem pozwoli to na zdecydowanie bardzie uczciwe negocjowanie cen.

Ustalanie cen leków oraz negocjowanie ich cen pomiędzy branżą a płatnikami publicznymi od lat budzi wiele kontrowersji. Zorganizowane w Johannesburgu spotkanie miało na celu stworzenie globalnej platformy ukierunkowanej na dyskusję wśród wszystkich interesariuszy i opracowanie strategii, która w przyszłości pozwoliłaby obniżyć ceny leków i zwiększyć ich dostęp dla pacjentów.

- Innowacje medyczne mają niewielką wartość społeczną w momencie, gdy większość pacjentów nie ma do nich dostępu i nie może  z nich korzystać. To globalna kwestia praw człowieka, każdy bowiem powinien mieć dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej- wskazała Mariângela Simão, zastępca dyrektora ds. leków i produktów prozdrowotnych WHO.

Eksperci przypomnieli również wnioski płynące z raportu opublikowanego dwa lata temu. W dokumencie wykazano, że koszt produkcji większości leków znajdujących się na tzw. liście produktów podstawowych, stanowi niewielką część faktycznej ceny, jaką płacą publiczni płatnicy, ubezpieczyciele czy sami pacjenci. Zdaniem delegatów uczestniczących w forum - jednym z powodów tej sytuacji jest brak przejrzystości w odniesieniu do umów refundacyjnych i zdarza się, że wiele państw o niskich i średnich dochodach płaci więcej niż kraje bogatsze.

WHO zadeklarowało, że w nadchodzących tygodniach rozpocznie konsultacje publiczne, w trakcie których zamierza zebrać opinie i sugestie dotyczące tego jak zdefiniować i co stanowi faktycznie o uczciwej cenie leku.

AM

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz