Zawody medyczne: projekt o standardach kształcenia - do konsultacji

19 Kwietnia 2019, 12:27 lekarze

Do konsultacji społecznych trafił w piątek projekt rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, dotychczas standardy kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r., które w zakresie swojej regulacji wdrażało przepisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Standardy kształcenia dla kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna były natomiast uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r.

W projektowanym rozporządzeniu zostały również określone standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów fizjoterapeuty i ratownika medycznego, co ma istotne znaczenie w kontekście wymagań dotyczących kwalifikacji niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania tych zawodów.

- Zawód fizjoterapeuty i zawód ratownika medycznego są zawodami zaufania publicznego, którego przedstawiciele czynnie uczestniczą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Dla właściwego przygotowania przyszłych kadr medycznych istotne jest, aby kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i zawodu ratownika medycznego było oparte o jednolite standardy kształcenia (...) - czytamy.

Jak podkreślono, projektowane rozwiązania mają na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i właściwego doboru efektów uczenia się, tak aby optymalnie przygotować studentów do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego, z uwzględnieniem specyfiki danego zawodu.

Od kiedy nowe standardy?

Standardy kształcenia określone w projektowanym rozporządzeniu będą miały zastosowanie od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020. 

Źrodło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Barbara Kotlarz Wtorek, 30 Lipca 2019, 13:05
Wszystko fajnie, ale lipiec się już kończy, a standardów dalej nie ma. Czy uchwalający myślą, że wystarczy je opublikować we wrześniu. Przecież my przygotowanie do kolejnego roku akademickiego zaczynamy już w styczniu!