Nauczyciel - zawód wysokiego ryzyka zdrowotnego

23 Kwietnia 2019, 9:16

Obok górników, leśników, rolników oraz rybaków - nauczyciele są najczęściej chorującą na choroby zawodowe grupą pracowników w Polsce. Najczęstszymi problemami, jakie ich trapią to schorzenia narządu głosu oraz słuchu. W 2017 roku odsetek belfrów skarżących się na dolegliwości związane z wykonywanych zawodem wynosił 20,7 na 100 tys. pracujących, przy średnim współczynniku wynoszącym 12,7.

Chory jak nauczyciel. Niestety ta grupa zawodowa musi liczyć się ze zwiększonym ryzykiem zapadania na choroby zawodowy. Problem sprawia nie tylko narząd głosu, ale również narząd słuchu. 

– Nauczyciele od lat stanowią grupę o podwyższonym ryzyku występowania chorób narządów głosu i słuchu. W związku z tym ich pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na zapewnienie im dostępu do jak najlepszych świadczeń w ramach medycyny pracy oraz nie ograniczać ich jedynie do odbywających się co kilka lat badań okresowych. Działania prozdrowotne pracodawcy powinny też uwzględniać odpowiednią profilaktykę, np. w postaci corocznych testów medycznych pod kątem wybranych schorzeń – zauważa Xenia Kruszewska, dyrektor działu ubezpieczeń zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Dane Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera wyraźnie wskazują, że z problemami z narządem głosu i słuchu zmaga się aż 96 proc. chorujących nauczycieli. Wśród diagnozowanych pojawiają się guzki głosowe twarde będące formą zapalenia krtani, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych tzw. polipy krtani oraz niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią. Oprócz chrypki i bezdźwięczności skutkiem tej ostatniej może być także uczucie napięcia i ból mięśni w okolicy krtani.

Eksperci zachęcają więc nauczycieli do większej dbałości o profilaktykę - nieprzeciążanie narządu głosu, większą dbałość o higienę jamy ustnej oraz spożywanie właściwej ilości niegazowanych płynów - najlepiej wody. Oprócz tego nauczyciele powinni również pamiętać o regularnym wykonywaniu badań profilaktycznych.
– Każde wykrycie schorzenia na wczesnym etapie jego rozwoju daje większe szanse na jego zwalczenie i powrót do zdrowia. Dlatego nauczyciele, zwłaszcza ci z długim stażem pracy, powinni przynajmniej raz w roku poddać się rzetelnej kontroli laryngologicznej. Fakt ten powinni mieć również na uwadze zarządcy szkół i starać się zapewnić im dostęp do tych świadczeń w ramach medycyny pracy– wskazuje Xenia Kruszewska.


AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz