Tydzień w pigułce

23 Kwietnia 2019, 8:27 kalendarz

Środa

17:30 Komisja Zdrowia (sala nr 211, bud. U) Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3176) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Anna Czech.

19:00 Komisja Polityki Senioralnej (sala im. Wojciecha Korfantego - nr 12, bud. G) Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki geriatrycznej. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 rok.

19:00 Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych (sala im. Macieja Rataja - nr 102, bud. C-D) Cyfryzacja w służbie zdrowia - stan obecny oraz perspektywy

Czwartek

10:00 Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (sala nr 307, bud. B) Wspieranie rozwoju produkcji leków w Polsce - prezentacja raportu dotycząca doświadczeń innych krajów

12:00 Komisja Zdrowia (sala nr 312, bud. U) Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3385).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz