Zmiana przepisów o refundacji przy komercyjnym leczeniu

23 Kwietnia 2019, 11:31 lekarz recepta

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia, który dotyczy dostępu do elektronicznych danych o pacjencie dla m.in. lekarzy, którzy nie mają umowy z Funduszem, ale mogą przepisywać refundowane leki oraz wyroby medyczne. Dzięki temu będzie można sprawdzić, czy refundacja się należy. Zmiana obejmie nawet 85,5 tys. osób uprawnionych do wystawiania recept i zleceń, a nie mających umów z NFZ. 

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Zakłada on wprowadzenie dla wszystkich 35 mln ubezpieczonych osób prostszego sposobu potwierdzania prawa do świadczen w przypadku wystawiania recepty lub zlecenia na wyroby medyczne przez  niebędące świadczeniodawcami osoby uprawnione  - np. lekarza specjalistę prowadzącego prywatną praktykę bez umowy z Funduszem. Dotychczas pacjent musiał składać pisemne oświadczenie lub okazać dokument papierowy potwierdzający prawo do świadczeń. 

Ustawa to za mało

Ustawą z 2015 r. nowelizującą ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadzono ważne zmiany dotyczące recept:

1) zrezygnowano z konieczności zawierania umowy upoważniającej do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (umowy upoważniające zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy wygasły);

2) rozszerzono grupę osób, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, finansowane ze środków publicznych. Prawo do wystawiania zleceń na wyroby medyczne uzyskały także osoby uprawnione wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, niemających zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

MZ znosi więc wymóg zawarcia umowy upoważniającej do wystawiania recept, stawiany niebędącymi świadczeniodawcami osobami uprawnionymi.

Zamiast umów wystarczy spełnienie wpisanych w projekt rozporządzenia warunków: posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego  oraz posiadanie, uprawnienia do wystawiania recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (zmieniany § 2 pkt 1 rozporządzenia).

Ponadto zmianie ulegają te przepisy, które odwoływały się do warunku posiadania umowy upoważniającej do wystawiania recept (zmiany wprowadzane w § 3 ust. 3 oraz  § 4 ust. 3 rozporządzenia). 

 

Dostęp do e-danych

Przy czym ważną kwestią pozostało ustalenie przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia warunków  dla występujących do Narodowego Funduszu Zdrowia, o dokument elektroniczny potwierdzający prawo pacjenta do korzystania z refundacji (czyli fakt, że jest osobą ubezpieczoną). Placówki mające umowy z NFZ sprawdzają to w systemie eWUŚ. 

W praktyce więc, zmiana przepisów ma spowodować, że pacjenci, którzy dotychczas musieli składać oświadczenia lub przynosić zaświadczenia, nie będą musieli już tego robić prosząc o zapisanie refundowanego produktu przez lekarza, pielęgniarkę lub inną uprawnioną osobę, nie mającego umowy z NFZ. 

- Projektowane zmiany  pozytywnie wpłyną na sytuację społeczną rodzin, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w przypadku korzystania ze świadczeń niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych, którzy dotychczas nie mieli możliwości weryfikacji prawa do świadczeń dokumentem elektronicznym - podkreślono.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

gas Środa, 24 Kwietnia 2019, 10:42
O co chodzi autorowi? Przecież każdy doktor ma możliwość skorzystania z Ewusia i uzyskania informacji o pacjencie ...