Pierwsza kopia dokumentacji medycznej będzie za darmo

23 Kwietnia 2019, 11:30 DOKUMENTACJA

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych Pacjentowi po raz pierwszy - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Taki wniosek zostanie zrealizowany przez placówkę medyczną bezpłatnie.

Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę.
Warto pamiętać, że placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których Pacjent wcześniej nie otrzymał.
Na potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach prawa od dłuższego czasu wskazywał Bartłomiej Chmielowiec, skutecznie o nie zabiegając i aktywnie uczestnicząc w pracach na kolejnych etapach legislacyjnych.
Rzecznik Praw Pacjenta zapowiada, że będzie aktywnie monitorował stosowanie przez placówki medyczne nowych przepisów w powyższych zakresie.

Jak podkreśla Rzecznik, nierespektowanie tych uprawnień wobec pacjentów będzie rozpatrywane w kontekście stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów.

Chodzi o wejście w życie zapisów tzw. ustawy sektorowej, wdrażającą RODO, która dostosowuje przepisy innych ustaw do obowiązujących od 25 maja ubiegłego roku regulacji dotyczących RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4,6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także polskiej ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ustawa wprowadzająca zmienia ponad 160 ustaw, w tym m.in. prawo medyczne.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

isomed@hot.pl Wtorek, 07 Maja 2019, 14:43
Dla wszystkich zainteresowanych, gdzie jest uregulowana prawnie ta zmiana? Podpowiadam USTAW z dnia 21 lutego 2019 roku, D.U. z dnia 19 kwietnia poz. 730 - ARTYKUŁ 96, strony 82 i 83.
gas Środa, 24 Kwietnia 2019, 10:46
To po co zapisy o możliwości pobierania opłat? Pacjent przyjdzie - i trzeba mu będzie skserować dokumentację - na czyj koszt? Po wizycie znowu wystąpi o ksero - tylko tym razem aktualnej wizyty - na czyj koszt? A po kolejnej wizycie - zawnioskuje o ksero aktualnej wizyty - na czyj koszt?
Gdzie mam wysłać fakturę za papier, toner, zużycie sprzętu? Może do Pana Bartłomieja ... a może do MZ albo NFZ - nie mogę prowadzić biznesu, który przynosi straty ...