Środa w pigułce

24 Kwietnia 2019, 8:44 kalendarz

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego (sala nr 307, bud. B) 1. Leczenie stwardnienia rozsianego; 2. Rehabilitacja w SM.

16:30 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (sala im. Macieja Rataja - nr 102, bud. C-D) Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działalności organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów leczniczych - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Sprawy bieżące.

17:30 Komisja Zdrowia (sala nr 211, bud. U) Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3176) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Anna Czech.

19:00 Komisja Polityki Senioralnej (sala im. Wojciecha Korfantego - nr 12, bud. G) Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki geriatrycznej. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 rok.

19:00 Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych (sala im. Macieja Rataja - nr 102, bud. C-D) Cyfryzacja w służbie zdrowia - stan obecny oraz perspektywy

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz