Za niskie stężenie cholesterolu zwiększa ryzyko krwawienia śródczaszkowego

24 Kwietnia 2019, 10:27 dane dokumenty lekarz analiza kardiolog serce

Boston-najnowsze badania dowodzą, że zbyt niskie stężenie cholesterolu lub trójglicerydów zwiększa ryzyko udaru krwotocznego.

 

Wyniki zostały opublikowane kilka dni temu na łamach Neurology (Pamela M. Rist et al. Neurology 2019). Badanie przeprowadzono na dużej grupie 27 937 kobiet ze znanym stężeniem cholesterolu całkowitego, LDL i HDL i trójglicerydów. Udary zostały potwierdzone przez przegląd dokumentacji medycznej. Podczas średnio 19,3 lat obserwacji wystąpiło 137 udarów krwotocznych. W porównaniu z osobami z poziomem LDL-C 100–129,9 mg/dl, po dostosowaniu wieloczynnikowym, osoby z poziomem LDL-C <70 mg /dl miały 2,17 razy większe ryzyko udaru krwotocznego. Nie zaobserwowano istotnego wzrostu ryzyka u osób z poziomem LDL-C 130–159,9 mg/dl  i 70–99,9 mg/dl. Kobiety w najniższym kwartylu trójglicerydów miały znacząco zwiększone ryzyko udaru krwotocznego w porównaniu z kobietami w górnym kwartylu po dostosowaniu wieloczynnikowym. Nie zaobserwowano istotnych związków między poziomem całkowitego cholesterolu lub HDL-C a ryzykiem udaru krwotocznego. Na razie nie wiadomo czy wyniki tych badań znajdą zastosowanie w praktyce klinicznej.

Źródło: Neurology, aerzteblatt

Magdalena Mroczek

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz