Rada Ministrów za ujednoliceniem kar dla lekarzy

24 Kwietnia 2019, 17:20 RADA MINISTRÓW

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy zakłada zmianę katalogu przesłanek do nałożenia kar administracyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Chodzi o zrównanie sytuacji świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ oraz osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych nieposiadających takiej umowy, którzy również podlegają kontroli.

Dzięki nowym przepisom, kary – będące konsekwencją nieuprawnionej ordynacji leków refundowanych (np. niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby wystawiającej receptę) – zostaną ujednolicone, co do charakteru i wysokości.

Projekt zakłada również wprowadzenie przepisu określającego jednoznacznie sposób postępowania w przypadku kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów  obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Przypomnijmy, że o zmianę apelowało środowisko lekarskie, gdy ministerstwo przeoczyło fakt, że znowelizowana w lutym ustawa umożliwiała podwójne karanie lekarzy. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r.

 JK 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz