Rzecznik Praw Pacjenta proponuje powołać Fundusz Edukacji Zdrowotnej

25 Kwietnia 2019, 9:57 RPP CHMIELOWIEC BARTŁOMIEJ

Powołanie specjalnego Funduszu Edukacji Zdrowotnej proponuje Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Czym miałby zajmować się ten Fundusz?

B. Chmielowiec, który wziął udział w III Kongresie Patient Empowerment w Warszawie przedstawił koncepcję powołania specjalnego „Funduszu Edukacji Zdrowotnej”.

Fundusz miałby koordynować i wspierać strategię oraz organizację kampanii edukacyjnych, informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, popularyzujących wiedzę o zdrowiu.

Według Rzecznika Praw Pacjenta, Fundusz miałby być finansowany z kar, nakładanych m.in. przez Wojewodów, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Państwową Inspekcję Sanitarną, czy Główną Inspekcję Farmaceutyczną.

- Dzięki temu pieniądze nie znikałyby w czeluściach budżetu, a pomogły wesprzeć profilaktykę i organizację edukacji zdrowotnej w sposób skoordynowany i całościowy. Niepotrzebne byłoby tworzenie odrębnej instytucji – koordynacją z powodzeniem mógłby zająć się np. NIZP-PZH – dodał Rzecznik.

 

Prawa i obowiązki pacjenta

- W moim przekonaniu nie można rozgraniczać praw i obowiązków, czy inaczej mówiąc – powinności. Jedno idzie w ślad za drugim. Prawa pacjenta są dla mnie najważniejsze, staram się czuwać nad ich przestrzeganiem, reagować wszędzie tam, gdzie sytuacja tego wymaga, inicjować zmiany legislacyjne. To jedna strona. Z drugiej – mamy obowiązki. Wynikają one z podmiotowego traktowania pacjenta, jako ‘partnera’ w procesie leczenia. Pacjent jest podmiotem i jako taki powinien pozostawać partnerem lekarzy, pielęgniarek czy innego personelu medycznego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym - mówił Bartłomiej Chmielowiec w swoim inauguracyjnym wystąpieniu.

Jak dodał, za tym idzie zmiana podejścia na partnerskie, otwarte, nakierowane na obustronną komunikację, słuchanie.

- Tego oczekujemy od lekarzy, ale też od nas samych – pacjentów. Bo partnerstwo oznacza przyjęcie współodpowiedzialności za proces leczenia – stosowanie się do lekarskich zaleceń, regularne przyjmowanie zapisanych leków, zmiany w trybie życia. Musimy zrozumieć, że jesteśmy w tym procesie razem i od sprawnego funkcjonowania poszczególnych elementów zależy jego powodzenie - podkreślił B. Chmielowiec.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz