Dane NFZ o refundacji według kodów EAN

25 Kwietnia 2019, 14:08 leki

Fundusz podał informacje o tym, ile jakich opakowań leków zrefundował w styczniu. To ważne dane m.in. wskazujące jaki jest udział w rynku poszczególnych leków, co ma wpływ m.in. na kolejne listy refundacyjne. 

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN za styczeń 2019 r.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz