Zmiany w kompetencjach wiceministrów

25 Kwietnia 2019, 16:40 Ministerstwo Zdrowia

Kto awansuje w rządowej hierarchii? Kto będzie się wymieniał w czasie urlopów z wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko? Jest nowe zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podziału kompetencji. 

Wiceminister Janusz Cieszyński, kojarzony głównie z informatyzacją, przy poprzednich zmianach dostał pod opiekę departament prawny MZ. 

Teraz, zgodnie z opublikowaną dziś i od razu wchodzącą w życie zmianą w podziale obowiązków kierownictwa MZ, zostanie członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów i utrzyma miejsce z  Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Przed zmianą sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko była członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po zmianie Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Z kolei podsekretarz stanu Janusz Cieszyński był członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, a po zmianie będzie Stałego Komitetu Rady Ministrów i utrzyma miejsce w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. 

Dlaczego to ważne? To na komitecie stałym toczą się wstępne "boje" na temat ustaw na poziomie rządu. Zapadają z nim decyzje o wszystkich projektach kierowanych potem do przyjęcia przez rząd. Przez lata w Komitecie mogli zasiadać tylko sekretarze stanu, ale obecny rząd zmienił te zapisy w zeszłym roku dopuszczając także udział w pracach podsekretarzy. Przedstawicieli poszczególnych resortów wskazują ministrowie.

Wprowadzono też zmianę dotyczącą np. okresu urlopów czy choroby. 

Podsekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko – w zakresie dotyczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów

Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński – w zakresie dotyczącym Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz