OPZZ chce pilnego zwołania Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

26 Kwietnia 2019, 10:44 pismo dokument podpis

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło wniosek o zwołanie posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Zdrowia w możliwie PILNYM najbliższym terminie. Jakie są powody?

Jak poinformowała Urszula Michalska, Przewodnicząca FZZPOZiPS, 18 kwietnia br. w imieniu OPZZ skierowany został wniosek o pilne zwołanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w związku z wcześniejszymi deklaracjami (z 18.03.2019 r.) o planowanym posiedzeniu na dzień 1 kwietnia. - Niestety, minął tydzień, a wniosek pozostał bez odpowiedzi - widać nie ma żadnych istotnych problemów, które można rozpatrywać przy stole - wskazała.

Wniosek o zwołanie posiedzenia w możliwie PILNYM najbliższym terminie skierowano do wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko. Jak wyjaśnia OPZZ, u podstaw wniosku leży kilka zasadniczych argumentów:

1. Ostatnie posiedzenie Zespołu miało miejsce 18 marca br.; zapadło na nim szereg ustaleń związanych z kontynuacją problematyki wynagrodzeń, w tym m.in. najważniejsze – podjęcie dalszych prac legislacyjnych w sprawie podwyższenia kwoty bazowej, od której ustalane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1473).

Domagamy się kontynuacji dyskusji i aktualizacji tego tematu, zwłaszcza informacji o stanie prac resortu zdrowia i strony rządowej nad realizacją niniejszego wniosku.  

2. Włączenie do dyskusji problematyki dotyczącej sytuacji w grupie zawodowej fizjoterapeutów (wynagrodzenia, zwiększenie uprawnień), ale także omówienie sytuacji innych grup zawodowych, pominiętych we wzroście wynagrodzeń.

3. Przypominamy o postulacie OPZZ, zgłaszanym od kilku miesięcy, a dotyczącym omówienia problematyki Domów Pomocy Społecznej i sytuacji pracowniczej oraz zatrudnienia personelu medycznego w tych placówkach.

4. W związku z ostatnimi publikacjami Zarządzeń Prezesa NFZ dotyczących wzrostu wyceny świadczeń (m.in. Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne) – wnosimy o wyjaśnienie skutków praktycznego wdrażania ww. zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do obietnic realizacji postulatów płacowych różnych grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia.  

Źródło: OPZZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz