Sejm przyjął ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej

26 Kwietnia 2019, 14:51 Sejm

Posłowie przyjęli w nocy z czwartku na piątek prezydencką ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej.

Za przyjęciem ustawy głosowało 387 posłów, nikt nie był przeciwko, a 21 posłów wstrzymało się od głosu.

Sprawozdawca projektu poseł Tomasz Latos (PiS) przekonywał, że ta inicjatywa jest zasadna i potrzebna. – Zakładając dalsze działania i uwzględniając pewne rozpoczęcie, które dała ta inicjatywa, z nadzieją, tu wyrażam opinię swoją, ale także, mam nadzieję, większości członków komisji, podchodzimy do tego projektu. Projekt ten uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Zdrowia – wskazywał T.Latos. Także posłanka Anna Czech (PiS) przekonywała, że cele Strategii zostały bardzo dobrze sprecyzowane, a chodzi o obniżenie zachorowalności, poprawę wczesnego wykrywania, rozwój opieki zdrowotnej w obszarze onkologii i zapewnienie równego dostępu do niego.

Natomiast według opozycji ograniczenie zachorowalności w wyniku działań profilaktycznych nie jest możliwe w zaproponowanym w ustawie terminie czyli do 2030 r., a ponadto w pracach nad strategią nie można pomijać polskiego cancer planu przygotowanego kilka lat temu przez ekspertów z zakresu onkologii.

Jak podkreślał, poseł Jerzy Kozłowski (Kukiz’15) według Biura Analiz Sejmowych przyjęcie ustawy w zaproponowanym kształcie nie wnosi istotnych zmian do rozwiązań mających za zadanie skuteczne zwalczanie chorób nowotworowych w społeczeństwie. Dodał, że także cele strategii są zbyt szerokie i brakuje źródła finansowania rozwiązań. Jak wskazywał, przedstawiciele organizacji pacjenckich określali ten projekt jako „wydmuszkę”.

Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej, której projekt Prezydent RP podpisał w styczniu, stwarza ramy prawne umożliwiające opracowanie i przyjęcie strategii, czyli dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym. Ma on stanowić odpowiedź na wzrost zachorowań na  nowotwory w Polsce.

Celem strategii ma być obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

W myśl projektu, strategię ma przygotować zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministra zdrowia, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, towarzystw onkologicznych i organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych.

W trakcie prac komisji zdrowia wprowadzono zmianę, która przesuwa termin przygotowania Strategii z 30 września na 30 listopada.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz