Ratownicy med.: konferencja w MZ bez konkretnych ustaleń

29 Kwietnia 2019, 10:18 karetka-ratownik medyczny

Konferencja w ministerstwie zdrowia miała charakter informacyjno-dyskusyjny, bez konkretnych ustaleń - ocenił Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych piątkowe spotkanie w ministerstwie zdrowia. Powołano cztery grupy robocze, które do września mają opracować propozycje rozwiązania głównych problemów Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i stworzenie dokumentu opisującego główne nurty i kierunki rozwoju PRM.

Jak informuje OZZRM, w spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób z 45 różnych podmiotów.

Podczas spotkania poruszano takie tematy jak:

1.Kierunki rozwoju pozaszpitalnej części systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne:

ZRM dwu-czy trzyosobowe - jaki typ,model ZRM jest aktualnie najlepszym rozwiązaniem?
Przedstawiono za i przeciw składom dwu i trzyosobowym (w składzie w pełni medycznym jak i z niemedycznym kierowcą),poruszono temat ilości ZRM,standaryzacji wyposażenia oraz warunków lokalowych w celu jak najlepszej optymalizacji realizacji wyjazdów do wezwań oraz dostępności zespołów, jakości wezwań oraz jakości i obciążeniu pracy w obydwu skaldach ZRM typu P.
Rozmowy dotyczyły także wieku emerytalnego i możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.
Jak wskazuje OZZRM, po raz kolejny nie otrzymano odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ZRM typu S ma być trzyosobowy a ZRM typu P Może być dwuosobowy?

Poruszano ponadto temat kierownika ZRM i tego jak określić właściwe wymogi.

Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej podniosło temat braku monopolu na specjalizację jak również niechęć do podejmowania kształcenia w niej lekarzy z powodu istnienia definicji lekarza systemu, którym może być praktycznie każdy specjalista.


Rozwiązano także o tym, jak zachęcić(zmiany w prawie) do pozostania w zawodzie obecnie pracujących ratowników, likwidacja definicji Lekarza systemu i pozostawienia tylko lekarzy medycyny ratunkowej w ZRM.

- Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego oraz Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej jak również większość obecnych na sali zaproszony doszło do wniosku że potrzebne są wyżej wymienione zmiany w zakresie funkcjonowania ZRM typu S oraz Lekarza systemu - informuje OZZRM.

Funkcjonowanie SOR

Rozmowy dotyczyły także funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i ich kategoryzacji w zależności od umiejscowienia SOR.

Kształcenie

Tematem spotkania było także kształcenie przed-i podyplomowe Ratowników Medycznych,studia pomostowe, magisterskie oraz specjalizacje. - Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego przedstawiła ogólny zarys projektowanych zmian standardów nauczania oraz dodatków nowe rozwinięcie ścieżki kształcenia ratowników medycznych(...) - informuje OZZRM.

Ustawa o zawodzie

Ponadto rozmawiano o założeniach ogólnych ustawy o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych, m.in. kto może być ratownikiem, 6 dni urlopu szkoleniowego rocznie, samorząd ratowników Medycznych, 

Jak wskazuje OZZRM przestawiciele ministerstwa pytani o prace nad projektem poinformowali, że aktualnie projekt oczekuje na wpisanie do rozpoczęcia prac legislacyjnych. 

Jakie wnioski?

- Większość poruszanych tematów nie była nowa,utwierdzono nas w wiedzy którą już posiadamy nie dając żadnego konkretnego terminu rozwiązania. Ale... powołano 4 grupy robocze mające opracować propozycje rozwiązania głównych problemów Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i stworzenie dokumentu opisującego główne nurty i kierunki rozwoju PRM. Dokument ma się ukazać na przełomie sierpnia i września - to konkluzja OZZRM, który zgłosił udział swoich przedstatwicieli do wszystkich grup roboczych.

Źródło: OZZRM

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz