RPD: potrzebne zmiany dot. reklamy wyrobów med. i suplementów kierowanej do dzieci

29 Kwietnia 2019, 16:01 dzieci

Rzecznik Praw Dziecka chce doregulowania w przepisach prawa w zakresie reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety, w szczególności w odniesieniu do reklamy kierowanej do dzieci. Zwrócił się w tej sprawie do ministra zdrowia.

Rzecznik Praw Dziecka podziękował w piśmie skierowanym do ministra zdrowia, że Minister, tak jak RPD, widzi konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Przypomniał, że Prezes URPL,WMiPB podjął prace nad projektem ustawy o wyrobach medycznych, w którym możliwe będzie wprowadzenie przepisów regulujących rynek reklamy wyrobów medycznych. Dodał, że także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dostrzega potrzebę zmian w przepisach dot. reklamy suplementów diety i żywności, a propozycje zmian do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w zakresie suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w 2018 r. wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto Główny Inspektor Sanitarny wspólnie z Ministrem Zdrowia od 2017 r. prowadzi prace nad wprowadzeniem zmian do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zmierzających do wyeliminowania problemów związanych z prezentowaniem i reklamowaniem suplementów diety w sposób niezgodny z przepisami prawa żywnościowego (propozycje te mają zapewnić skuteczniejszy nadzór nad rynkiem suplementów diety, w tym uregulować kwestie prezentacji reklamy i suplementów diety w odniesieniu do dzieci).

Jak zaznaczył RPD, według danych Instytut Monitorowania Mediów (IMM) w mediach największy budżet na reklamy przeznaczyła właśnie branża farmaceutyczna, której wydatki w 1 kwartale 2019 r. wyniosły 41  proc. spośród wszystkich przeanalizowanych branż. Wydatki branży farmaceutycznej w tym okresie wyniosły 1,266 mld zł na promocję w telewizji, prasie i radio. Największe kwoty inwestowane są w reklamy telewizyjne (średnio po 60 proc.), gdzie np. branża farmaceutyczna przeznaczyła na reklamę ponad 882 mln zł. (…)

Największe budżety zostały przeznaczane na preparaty wspomagające w czasie przeziębiania i grypy (27  proc.) oraz środki przeciwbólowe (18  proc.). Inwestowano również w promocję m.in. suplementów diety witamin i minerałów, a także preparatów pielęgnacyjnych.

RPD przypomniał, że w raporcie NIK z 2017 r. pt.  „Dopuszczenie do obrotu suplementów diety” Izba zwróciła m.in. uwagę na problem „oszukańczych praktyk”, jakie stosują producenci i dystrybutorzy suplementów diety, „którzy - kreując popyt - reklamują nierzadko suplementy jako równoważne produktom leczniczym.”

Jak podkreśla RPD, reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety dla dzieci często stworzone są w taki sposób, aby rodzic oglądając je nabrał przekonania, że prezentowany produkt jest lekiem, który szybko, bezpiecznie i skutecznie pomoże rozwiązać problem zdrowotny dziecka.

Według Rzecznika, analogicznie jak w przypadku konkretnego uregulowania zasad reklamowania produktów leczniczych, o czym mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - kwestia reklamowania suplementów diety oraz wyrobów medycznych, w szczególności przeznaczonych dla dzieci, powinna zostać doregulowana.

RPD zwrócił się o informacje o etapie prac nad projektem ustawy o wyrobach medycznych; nad wprowadzeniem zmian do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; nad zmianami w przepisach dotyczących reklamy suplementów diety i żywności w ramach nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Źródło: RPD

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Longinus Wtorek, 14 Maja 2019, 16:48
Regulacje branżowe jak życie pokazało nic nie zmieniły, zatem trzeba założyć kaganiec bo ludziska siedzą przed telewizorami , gapia się bezmyślnie i kupują jak roboty wszystko co zobaczą w telewizorze. Lata ogłupiania ludzi przez media przyniosły porządane efekt. Nikt dzisiaj oczywiście nie myśli o tym aby zmienić cokolwiek w tym obszarze bo głupie społeczeństwo jest lepiej zarządzalne. Lepiej wprowadzać kolejne ograniczenia. Do czego nas to doprowadzi?
Pewnie do wprowadzenia regulacji dotyczących oddychania, puszczania baków i bekania. Wszak może to mieć wpływ na właściwości środowiska
Fundacja SeniorPlus Wtorek, 30 Kwietnia 2019, 10:50
Fundacja SeniorPlus w pełni popiera takie starania ! czas skończyć z manipulowaniem i Patologią jaka występuje w mediach reklamowych.