Refundacja leków: jest już majowa lista w ostatecznej wersji

30 Kwietnia 2019, 11:16 leki

Jest już nowa lista leków refundowanych. Ceny z niej i poziom dopłat pacjentów, zaczną obowiązywać już od jutra (1 maja). Na ostatniej prostej resort zdrowia przenegocjował cenę jednego produktu, w przypadku którego miały znacząco wzrosnąć dopłaty pacjentów. 

Nowa lista leków refundowanych, która obowiązywać będzie od 1 maja br. dostępna jest tutaj. Dokument ma 1685 stron.

W stosunku do projektu zmieni się poziom dopłat rodziców do niektórych produktów dla dzieci powyżej 1. roku życia, które mają alergię. Zgodnie z projektem dopłata po stronie pacjenta do produktów Neocate Junior miała wzrosnąć o 38,57 zł, a po negocjacjach ostatecznie wyniesie ok. 10 zł. 

Kolejna insulina dla diabetyków

Od 1 maja pacjenci będą mieli zapewniony dostęp do kolejnego rodzaju insuliny.

Jak podkreśla MZ, długo działający analog insuliny ludzkiej Tresiba FlexTouch (insulina degludec) objęto refundacją w leczeniu cukrzycy typu 1 u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8 proc. oraz cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie.

Tresiba Penfill (insulina degludec) będzie refundowana we wskazaniu cukrzycy typu 1 u dorosłych, cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie.

Białaczka - nowy lek, nowe wskazanie

Na listę leków refundowanych wraca Oncaspar (pegaspargasum) podawany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Trisenox (arsenii trioxidum) refundowany będzie także w nowym wskazaniu tj.: indukcji remisji i konsolidacji u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową.

Dzieci z alergią na białka krowiego mleka

Preparat zastępujący mleko refundowany będzie w postępowaniu dietetycznym u dzieci powyżej 1. roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz