Lekooporność: tragiczne skutki gospodarcze i zdrowotne

06 Maja 2019, 9:31 Leki

Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania choroby lekooporne mogą powodować 10 milionów zgonów rocznie do 2050 r., A szkody dla gospodarki będą katastrofalne, jak globalny kryzys finansowy 2008-2009  - ostrzega grupa koordynacyjna ad hoc ONZ ds. Oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w swoim raporcie.

Najnowszy raport wzywa do podjęcia pilnych działań w celu zapobieżenia kryzysowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe 

 ONZ, międzynarodowe agencje i eksperci opublikowali w ubiegłym tygodniu raport, w którym domagają się natychmiastowych, skoordynowanych i odważnych działań, w celu zapobiegnięcia potencjalnemu kryzysowi. 

Do 2030 r. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe może doprowadzić do 24 milionów ludzi do skrajnego ubóstwa.   Obecnie co najmniej 700 000 osób umiera każdego roku z powodu chorób lekoopornych, w tym 230 000 osób, które umierają na gruźlicę oporną na wiele leków. Coraz powszechniejsze choroby, w tym infekcje dróg oddechowych, zakażenia przenoszone drogą płciową i zakażenia dróg moczowych, są nieuleczalne; ratujące życie procedury medyczne stają się coraz bardziej ryzykowne, tak jak i nasze odżywianie.

Świat już odczuwa skutki gospodarcze i zdrowotne, ponieważ kluczowe leki stają się nieskuteczne. Bez inwestycji ze strony krajów, we wszystkich przedziałach dochodowych, przyszłe pokolenia staną w obliczu katastrofalnych skutków niekontrolowanej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Uznając, że zdrowie ludzi, zwierząt, żywności i środowiska są ze sobą ściśle powiązane, raport wzywa do skoordynowanego, wielosektorowego podejścia w imię „jednego zdrowia”

Autorzy raportu zalecają:

  • priorytetowe traktowanie krajowych planów działania w celu zwiększenia skali finansowania i wysiłków na rzecz działań zapobiegających katastrofie;
  • wprowadzić silniejsze systemy regulacyjne i wspierać programy uświadamiające na rzecz odpowiedzialnego i rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych przez specjalistów w dziedzinie zdrowia ludzi, zwierząt i roślin;
  • inwestować w ambitne badania i rozwój nowych technologii w celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;
  • pilnie wycofać stosowanie krytycznie ważnych środków przeciwdrobnoustrojowych jako stymulatorów wzrostu w rolnictwie.

Źródło: WHO

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz