O 86 proc. stopniały środki na Agencję Badań Medycznych

02 Maja 2019, 13:01 pieniądze

Najpierw miało być na ten rok 50 mln zł, potem 40, na początku tygodnia pojawiły się plotki, że będzie to 9 mln zł z budżetu państwa. Jaką ostatecznie kwotę na działanie Agencji Badań Medycznych w tym roku uzgodniły resorty zdrowia i finansów? Czy pieniądze będą z osobnej dotacji, czy uszczuplą budżet MZ?

Wydatki nowo powoływanej Agencji podległej MZ w 2019 r. miały wynieść 50 mln zł. Na bieżąco monitorowaliśmy sprawę pokrycia kosztów działalności Agencji z budżetu. Przypomnijmy, że ma ona też dostawać osobnym strumieniem znaczące środki ze składek odprowadzanych przez ubezpieczonych do NFZ, ale obiecano, że nie pójdą one na koszty administracyjne. 

 

Start z 50 mln zł

Jeszcze 2 kwietnia, na pytania naszej redakcji Ministerstwo Finansów odpowiedziało:

"W 2019 r. na rzecz Agencji Badań Medycznych zostanie przekazana z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia Agencji oraz na jej ustawową działalność związaną z finansowaniem projektów badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych o celach medycznych. Wydatki związane z dotacjami dla ABM w 2019 r. w kwocie łącznej 50 mln zł zostaną sfinansowane w ramach dotychczasowego limitu wydatków budżetu z części, której dysponentem jest Minister Zdrowia i działanie to nie wpłynie na zwiększenie wysokości wydatków budżetu państwa

Niezależnie od powyższego nie można wykluczyć, że wydatki na ww. cel będą mogły pochodzić z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zadań ochrony zdrowia będącej w dyspozycji Ministra Zdrowia, czyli rezerwy celowej poz. 91 - Środki na zadania w obszarze zdrowia. Dotychczas Minister Finansów nie uruchamiał środków z przeznaczeniem dla Agencji Badań Medycznych"

40 mln zł a może 9 mln zł? 

Niedługo potem resort zdrowia wspominał o tym, że zabiega już nie o 50, ale o 40 mln zł. A w ostatnich dniach mówiło się o tym, że szanse są na 9 mln zł. 

 

Uzgodniono jeszcze niższą kwotę

O losy finansów ABM spytaliśmy ponownie. Ministerstwo Zdrowia nie udzieliło nam informacji, ale nie było problemu by otrzymać ją z resortu finansów: "przekazano pismo do Ministerstwa Zdrowia o uzgodnieniu planu ABM z kwotą dotacji podmiotowej w wys. 7 mln 65 tys. zł".

Można się domyślać skąd ta kwota. Gdy przyjmowano ustawę budżet ABM planowano na 50 mln zł w pierwszym roku działania, z tego szacowano, że roczny koszt funkcjonowania Agencji wyniesie 9 mln zł. Rok już trwa, więc i kwota na koszty administracyjne mogła być obcięta. 

Przypomnijmy, że w Agencji miały być m.in. najwyższe w kraju wynagrodzenia spośród urzędów podlegających ustawie kominowej. Nagłośniliśmy tę sprawę w artykułach, ale dopiero na etapie prac sejmowych zdecydowano, że dla ABM nie będzie wyjątku w ustawie. Wiele kontrowersji budził też fakt, że prezes ma być wyć wybierany poza trybem konkursowym i to na dłuższą niż w większości instytucji kadencję oraz relatywnie niskie wymogi wobec członków zarządu. 

Agencja ma być państwową osobą prawną nadzorowaną przez ministra zdrowia. Jednostką zarządzać ma prezes powołany przez ministra na 6 lat oraz Rada Agencji, w skład której wejdzie od 15 do 20 członków powoływanych przez szefa resortu zdrowia. Ich wynagrodzenie ma wynieść 4 tys. zł brutto.

Pieniądze z budżetu i NFZ

Agencja będzie finansowana z budżetu państwa oraz odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3 proc. jego przychodów. ABM będzie także pozyskiwać środki z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programów badawczych.

 

Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

glu Czwartek, 02 Maja 2019, 14:17
Ile kroliki dostana zeby rozdac swoim?