Ile na refundacje wydał NFZ w I kwartale 2019 r.?

06 Maja 2019, 14:59 pieniądze

NFZ opublikował nowe dane o wykorzystaniu pieniędzy na refundację leków w marcu. Ile dopłacił do refundacji aptecznej, a ile z zaplanowanej kwoty wydał na chemioterapię i programy lekowe? 

1,0062 mld zł - tyle Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił do leków leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w marcu tego roku. 

Refundacja apteczna

Najwyższe wykonanie odnotowano w refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. NFZ w marcu wydał na ten cel blisko 736 mln zł.  A w ciągu I kwartału 2019 r. wydano 25.02 proc. pieniędzy zarezerwowanych na ten cel na cały rok. 

Programy lekowe

Na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programów lekowych wydano 269 mln zł. Po pierwszym kwartale wykorzystano 20,015 proc. proc. zarezerwowanej w planie finansowym kwoty na ten cel.

Chemioterapia

Na leki stosowane w chemioterapii w styczniu  przeznaczono  53,5 mln zł. W sumie, w tym kwartale, na chemioterapię wydano 152 mln zł.

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś. zł:

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(03/2019)

Wykonanie narastająco

proc. wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 190 533,00

1 061 056,39

3 081 665,37

23,36%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 774 092,00

269 231,75

760 425,03

20,15%

2

leki stosowane w chemioterapii

737 455,00

53 519,21

152 393,16

20,66%

3

Refundacja, w tym:

8 675 986,00

738 305,43

2 168 847,18

25,00%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 641 658,00

735 866,40

2 162 330,85

25,02%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 131,00

1 286,07

2 682,98

13,33%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14 197,00

1 152,96

3 833,35

27,00%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

3 000,00

0,00

0,00

-

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz