NFZ porządkuje przepisy dot. opieki w ramach programu "Za życiem"

07 Maja 2019, 13:34 NFZ narodowy fundusz zdrowia

We wtorek (7 maja) na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

W porównaniu do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r. aktualną regulacją wprowadzono modyfikacje o charakterze porządkowym i są one tożsame z modyfikacjami wprowadzonymi w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

W zarządzeniu zaktualizowano wykaz obowiązujących przepisów odnoszących się do standardu opieki okołoporodowej oraz ujednolicono przepisy dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych stanowiącego realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach oraz wynagrodzeń lekarzy, o których mowa w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw .

Dodatkowo z załączniku nr 5 do zarządzenia dokonano zmiany treści klauzuli dotyczącej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Jak informuje Fundusz, wprowadzone modyfikacje w zarządzeniu mają charakter legislacyjno-porządkowy. Wprowadzenie modyfikacji wiązałoby się z wydaniem kolejnego już zarządzenia zmieniającego. Dla zwiększenia czytelności i przejrzystości przepisów regulujących zawieranie i realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, niniejszą regulacją wprowadza się nowe zarządzenie. Powyższe zmiany są tożsame z przepisami zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

 źródło: NFZ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz