Zaopatrzenie w wyroby medyczne będzie prostsze. Rząd przyjął projekt noweli

07 Maja 2019, 14:12 wyroby medyczne niepełnosprawny wózek inwalidzki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt przewiduje regulacje, które poprawią dostęp pacjentów, w tym głównie osób z niepełnosprawnościami do wyrobów medycznych. 

Zmienione przepisy pozwolą na usprawnienie procesu zaopatrywania w wyroby medyczne (np. wkładki ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, soczewki). Wprowadzone zmiany dotyczyć będą zarówno pacjentów, osób wystawiających zlecenia, jak i ich realizatorów. 

W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano kwestie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to było  dotychczas, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia.

Zaproponowane zmiany ograniczą biurokrację, zmniejszając objętości dokumentu o ponad połowę względem obowiązującego.

Ponadto, zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (np. na pieluchomajtki) będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie, o ile weryfikacja zlecenia odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Nowe rozwiązania dotyczące zleceń na wyroby medyczne mają obowiązywać od 1 września 2019 r.

źródło: KPRM

JK

Zobacz również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz