RPP: emerytura a opłaty za pobyt pacjentów w placówkach leczniczych

07 Maja 2019, 15:10 RPP CHMIELOWIEC BARTŁOMIEJ

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. trzynasta emerytura) nie może być brana pod uwagę przy ustalaniu miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Bartłomiej Chmielowiec wskazał, że kwota tzw. trzynastej emeryturynie wlicza się do dochodu, o którym mowa między innymi w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W konsekwencji kwota ta nie może być więc brana pod uwagę przy ustalaniu miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Z tytułu otrzymania wskazanego świadczenia pacjent nie może ponieść wyższej opłaty za pobyt w jednym z ww. zakładów - przekonuje Rzecznik.

Źródło: RPO BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Zuza Czwartek, 05 Września 2019, 19:23
Jeżeli kwota 13 emerytury nie wlicza się do dochodu, to dlaczego jest opodatkowana?