NIA proponuje zmiany w Prawie farmaceutycznym

08 Maja 2019, 9:26 Apteka

Samorząd aptekarski bierze sprawy w swoje ręce i proponuje nowelizacje ustawy Prawo farmaceutyczne. Wszystko przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt II GSK 5609/16), który stwierdził, że apteka może być otwarta wyłącznie w momencie, gdy przebywa w niej kierownik lub farmaceuta spełniające wymogi niezbędne do objęcia tego stanowiska.

Zgodnie z inicjatywą legislacyjną samorządu aptekarskiego art, 92 ustawy Prawo farmaceutyczne miałby zostać zmodyfikowany tak by "jednoznacznie rozstrzygał, że w godzinach czynności apteki musi być w niej obecny farmaceuta uprawniony do wykonywania zawodu"- czytamy w komunikacie Naczelne Rady Aptekarskiej.

- Zaproponowana przez Naczelną Radę Aptekarską poprawka zakłada, że w przypadku nieobecności kierownika apteki w aptece, która trwa do 30 dni, kierownik będzie zobowiązany do upoważnienia jednego z obecnych farmaceutów do wykonywania zadań kierownika apteki. Jeżeli nieobecności będzie trwała powyżej 30 dni, to kierownik zobowiązany będzie wyznaczyć zastępcę, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5, spośród farmaceutów, którzy posiadają staż pracy określony w art. 88 ust. 2, tj. spośród farmaceutów posiadających co najmniej 5-letni stażu pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej- wskazuje izba. Samorząd chce tym samym umożliwić około 6 tys. młodych farmaceutów samodzielne wykonywanie obowiązków związanych z pracą w aptece. W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej stosowanie bowiem przepisów art. 88 ust. 4 oraz 92 Pf zgodnie z wykładnią zawartą w wyroku WSA w Warszawie (z dnia 18 sierpnia 2016 r. o sygn. akt VI SA/Wa 202/16), a następnie potwierdzonego w wyrokiem NSA z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt II GSK 5609/16), nie ma uzasadnienia merytorycznego w zakresie wymogu obecności w aptece farmaceuty ze stażem pracy określonym w art. 88 ust. 2 PF.

Izba podkreśliła również, że zarówno wyrok WSA, jak i NSA istotnie odbiega od dotychczasowej, kilkunastoletniej praktyki stosowania rzeczonych przepisów - zgodnie z którą każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu mógł samodzielnie pracować w placówce aptecznej (bez nadzoru kierownika lub osoby posiadającej analogiczne uprawnienia).

- Ponadto zaproponowana przez Naczelną Radę Aptekarską zmiana w art. 92 Prawa farmaceutycznego jednoznacznie rozstrzyga, że w godzinach czynności apteki musi być w niej obecny farmaceuta uprawniony do wykonywania zawodu w aptece- czytamy w komunikacie NIA.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz