Projekt o systemie powiadamiania ratunkowego już w uzgodnieniach

08 Maja 2019, 15:47 karetka-ratownik medyczny

Do uzgodnień trafił w środę projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, który przewiduje zmiany dla pracowników centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Resort administracji ma przejąć sprawy związane ze szkoleniami operatorów numerów alarmowych. Mają być też egzaminy, gradacja stanowisk i ścieżki awansu. Będą też dodatkowe etaty dla psychologów ze względu na stresującą pracę w CPR.

Operator numerów alarmowych z szansą na awans

Resort administracji tłumaczy w uzasadnieniu, że trzeba w centrach powiadamiania ratunkowego dać pracownikom możliwości awansu zawodowego. Ma to być możliwe dzięki gradacji stanowisk i dodaniu stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora – trenera. Ma to podnieść motywację do pracy, a dokładniej do tego, by z niej nie rezygnować. Nowe stanowiska będą oznaczać dla części pracowników podwyżki. Jak przyznają autorzy projektu, obecnie funkcjonująca, płaska struktura CPR oraz zatrudnienie operatorów poza korpusem służby cywilnej powoduje „zamknięcie” ścieżki rozwoju, co jest demotywujące dla pracowników.

Dodatkowe stanowiska pracy utworzone mają być jednak z obecnie przyznanych maksymalnych limitów na stanowisku operatora numerów alarmowych. Nie będzie więc wzrostu zatrudnienia. 

Nowe stanowiska będą też powiązane z dodatkowymi zadaniami związanymi m. in. z koordynacją i nadzorem nad pracą operatorów numerów alarmowych, sporządzaniem kart ocen pracy operatorów numerów alarmowych, przeprowadzaniem szkoleń wewnętrznych, przygotowywaniem do pracy kandydatów na operatorów numerów alarmowych. Przed awansem potrzebna będzie pozytywna opinia kierownika CPR i psychologa. 

Szkolenia i egzaminy

Projekt ustawy przewiduje, że za szkolenie i egzaminowanie operatorów numerów alarmowych będzie odpowiadać MSWiA. Resort ten wyda akty wykonawcze, w których określi organizację i sposób przeprowadzania szkolenia podstawowego i szkoleń doskonalących dla operatorów numerów alarmowych.

W przypadku niewykonywania pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych przez 2 lata ponowne podjęcie pracy na tym stanowisku poprzedzone będzie szkoleniem podstawowym operatorów numerów alarmowych oraz zdaniem egzaminu.

Niepełnosprawni i numer 112

Projekt przewiduje wprowadzenie aplikacji mobilnej, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom głuchym i niedosłyszącym, przekazywanie zgłoszeń w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego na numer alarmowy 112.

Pomoc psychologa

Praca pod dużą presją czasu, podejmowanie szybkich decyzji i działań, od których zależy życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, u osób zatrudnionych na stanowisku operatora numerów alarmowych może powodować duże ryzyko pojawienia się objawów podobnych do zespołu stresu pourazowego – w związku z powtarzającym się kontaktem o charakterze pomocowym z osobami doświadczającymi zdarzeń traumatycznych. W projekcie zaproponowano więc, że w każdym CPR funkcjonować będzie co najmniej 1 pełen etat psychologa, a w CPR, gdzie liczba operatorów jest wyższa niż 100 –  2 etaty. W większych CPR dostępność operatorów numerów alarmowych do psychologa powinna być porównywalna jak w CPR mniejszych.

Ochrona

Zdarza się, że osoby dokonujące zgłoszeń alarmowych bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych podczas obsługi zgłoszeń, dlatego do katalogu osób, którym przysługuje ochrona przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) dla funkcjonariuszy publicznych w projekcie ustawy dodano także pracowników CPR obsługujących zgłoszenia alarmowe. 

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Ironia Piątek, 10 Maja 2019, 17:29
Szkoda pracowników CPR. Mają taką stresującą pracę. Nie to co ratownicy w ZRM.
buhahahah Środa, 08 Maja 2019, 17:05
hahaha no to powodzenia za 3 tysiace brutto i co chwila egzamin buhahahahahahahahahahaha