Leki na cukrzycę, raka płuc i ADHD do oceny 13 maja

08 Maja 2019, 15:18 AOTMiT

Leki stosowane w cukrzycy, raku płuc oraz ADHD oceni w przyszłym tygodniu Rada Przejrzystości. Ma też m.in. przygotować opinię w sprawie zmian w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego.

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2019 w dniu 13.05.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • ELVANSE (lisdexamfetamini dimesilas) we wskazaniu: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia, u których wcześniejsze lecznie metylfenidatem nie przyniosło oczekiwanych korzyści klinicznych,
  • TAGRISSO (osimertinibum) w ramach programu lekowego „B.6. leczenie niedrobnokomórkoego raka płuca (ICD-10 C 34)”,
  • OZEMPIC (semaglutidum) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów po niepowodzeniu terapii skojarzonej metforminy oraz pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem HbA1c ≥ 8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie 12 miesięcy oraz z BMI ≥ 35 kg/m2 oraz z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, zdefiniowanym jako choroba sercowo-naczyniowa lub mózgowo-naczyniowa lub choroba naczyń obwodowych lub przewlekła niewydolność serca (II lub III NYHA).

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów w dotychczasowym opisie programu lekowego: B.4. “Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rak trójkąta zatrzonowcowego (ICD10: C06.2),
  • NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: rak oksyfilny tarczycy (z komórek Hurthla) (ICD10: C73).

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

  • OSPOLOT (sultiamum) we wskazaniach: padaczka, padaczka lekooporna, padaczka lekooporna w przebiegu encefalopatii o fenotypie Zespołu Retta,
  • INOVELON (rufaminide) we wskazaniach: padaczka lekooporna, zespół Lennoxa - Gastauta, zespół Westa, zespół Rasmussena

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz